Subject description - B1M15ENY

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B1M15ENY Power Plants
Roles:PZ, P Extent of teaching:2P+2S
Department:13115 Language of teaching:CS
Guarantors:Müller Z. Completion:Z,ZK
Lecturers:Bouček S., Müller Z., Špetlík J. Credits:5
Tutors:Bouček S., Čerňan M., Müller Z., Špetlík J., Votava J. Semester:L

Anotation:

Předmět seznamuje studenty s topologií elektrické části elektráren a charakteristikami využívaných zařízení ve vlastní spotřebě. S větším důrazem se věnuje tepelným a jaderným elektrárnám a dynamice jejich provozu. Rovněž jsou probírány základní technologické okruhy klasických elektráren a funkční principy vodních elektráren.

Course outlines:

1. Obecný přehled typů elektráren, topologie schémat
2. Schémata vlastní spotřeby, napěťové poměry
3. Charakteristiky vlastní spotřeby
4. Zkratové proudy v silnoproudých zařízeních
5. Alternátory - obecný přehled, budící systémy, provozní režimy
6. Tepelně technické veličiny, tepelné oběhy
7. Tepelné elektrárny - okruh pára-voda (turbíny, kotle)
8. Tepelné elektrárny ? palivový a spalinový okruh (kotle, čištění spalin), chladicí okruh, čerpadla a ventilátory
9. Dynamika, modely a regulační obvody parních turbín
10. Vodní elektrárny - základní vztahy, typy vodních turbín, součásti, konstrukce, dynamika, modely a regulační obvody vodních turbín
11. Jaderné elektrárny ? obecný přehled, bezpečnost jaderného reaktoru
12. Dynamika, modely a regulační obvody jaderného reaktoru
13. Regulační programy a řídicí systémy parních a jaderných elektráren
14. Rezerva

Exercises outline:

Literature:

Doležal, J. a kol.: Jaderné a klasické elektrárny. ČVUT v Praze, Praha, 2011, ISBN 978-80-01-04936-5. Dočekal, A., Bouček, S.: Elektrárny II. Skripta ČVUT, Praha, 1995 www.powerwiki.cz

Requirements:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Webpage:

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
MPEEM1_2016 Technological Systems P 2
MPEEM3_2016 Electrical Power Engineering P 2
MPEEM2_2016 Electrical Machines, Apparatus and Drives P 2
MPEEM2_2018 Electrical Power Engineering PZ 2


Page updated 30.7.2021 19:52:17, semester: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)