Subject description - BD1M15DEE

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
BD1M15DEE Distribution of Electrical Energy
Roles:PO, PZ Extent of teaching:14KP+6KS
Department:13115 Language of teaching:CS
Guarantors:  Completion:Z,ZK
Lecturers:Müller Z. Credits:5
Tutors:Müller Z. Semester:Z

Anotation:

Předmět seznamuje studenty s oblastí kvality elektrické energie, vybavením a chráněním zařízení v sítích vvn a vn, vlastnostmi a prvky inteligentních elektrických sítí a využívanými měřicími a komunikačními technologiemi.

Course outlines:

1. Energetická rušení, vyšší harmonické
2. Kolísání napětí, flicker, nesymetrie
3. Filtračně kompenzační prostředky
4. Koncepce elektrických stanic
5. Vybavení elektrických stanic
6. Elektrické ochrany a jejich aplikace ? distanční ochrana
7. Elektrické ochrany a jejich aplikace ? ostatní ochrany
8. Systémové chránění
9. Inteligentní přenosové a distribuční sítě
10. Principy komunikace po silnoproudých vedeních, PLC, BPL
11. Systémy HDO, Smart Metering
12. Sítě ICT v energetice
13. Inteligentní budovy a inteligentní domácnosti
14. Rezerva

Exercises outline:

Literature:

Tlustý, J. a kol.: Návrh a rozvoj elektroenergetických sítí. ČVUT v Praze, Praha, 2011, ISBN 978-80-01-04939-2. Tlustý, J. a kol.: Monitorování, řízení a chránění elektrizačních soustav. ČVUT v Praze, Praha, 2011, ISBN 978-80-01-04940-2. Schlabbach, J., Blume, D., Stephanblome, T.: Voltage quality. London, 2001, ISBN 0-85296-975-9. Grym, R. a kol.: Chránění III. IRIS, 2005, ISBN 80-903540-5-X. www.powerwiki.cz

Requirements:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Webpage:

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
MKEEM2_2018 Electrical Power Engineering PZ 3
MKEEM3_2016 Electrical Power Engineering PO 1


Page updated 5.3.2021 17:52:09, semester: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)