Subject description - BD1M15PRE

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
BD1M15PRE Transmission and Distribution of Electricity
Roles:P Extent of teaching:14KP+6KS
Department:13115 Language of teaching:CS
Guarantors:Müller Z. Completion:Z,ZK
Lecturers:Müller Z. Credits:6
Tutors:Müller Z. Semester:Z

Anotation:

Předmět seznamuje studenty s vybranými tématy týkající se přenosových a rozvodných soustav, zejména s řešením ustálených stavů sítí, jejich doprovodnými technickými aspekty a možnostmi tyto stavy řídit. Dále se předmět věnuje chování synchronních generátorů v různých provozních stavech.

Course outlines:

1. Výpočet ustálených chodů v ES
2. Optimální rozdělení výkonů zdrojů v ES
3. Proudová zatížitelnost venkovních vedení
4. Elektromagnetické pole venkovních vedení
5. Řízení toků činných a jalových výkonů v ES
6. Systémy FACTS v elektroenergetice ? principy
7. Systémy FACTS v elektroenergetice ? aplikace pro řízení v ES
8. Phase-shifting transformátory, stejnosměrné přenosy (HVDC) v ES
9. Mechanika venkovních vedení
10. Elektromagnetické vazby v synchronním stroji
11. Provozní stavy synchronního stroje
12. Elektromagnetické jevy v ES
13. Elektromechanické jevy v ES
14. Rezerva

Exercises outline:

Literature:

Saadat, H.: Power System Analysis. McGraw-Hill, New York, 1999, ISBN 0-07-561634-3. Tlustý, J. a kol.: Monitorování, řízení a chránění elektrizačních soustav. ČVUT v Praze, Praha, 2011, ISBN 978-80-01-04940-2. Acha, E., Agelidis, V.G., Anaya-Lara, O., Miller, T.J.E.: Power Electronic Control in Electrical Systems. 2002, ISBN 0-7506-5126-1 Hingorani, N.G., Gyugyi, L.: Undestanding FACTS. IEEE Press, 2000, ISBN 9780780334557. Weedy, B.M. a kol: Electric Power Systems. Wiley 2012, ISBN 9780470682685. Machowski, J., Bialek, J.W., Rumby, J.R.: Power system dynamics. Wiley, 2008, ISBN 978-0-470-72558-0. www.powerwiki.cz

Requirements:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Webpage:

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
MKEEM1_2016 Technological Systems P 3
MKEEM3_2016 Electrical Power Engineering P 3
MKEEM2_2016 Electrical Machines, Apparatus and Drives P 3


Page updated 30.7.2021 19:52:17, semester: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)