Subject description - B0B36DBS

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B0B36DBS Database Systems
Roles:PV, P Extent of teaching:2P+2C+4D
Department:13136 Language of teaching:CS
Guarantors:Svoboda M. Completion:Z,ZK
Lecturers:Kouba Z., Svoboda M. Credits:6
Tutors:Too many persons Semester:L

Anotation:

Předmět je koncipován jako základní databázový kurz, v němž je důraz kladen zejména na schopnost samostatného návrhu datového modelu, zvládnutí jazyka SQL a schopnosti zvolit vhodný stupeň izolovanosti transakcí. Studenti se dále seznámí s nejběžněji používanými technikami indexace, architekturou databázových systémů a jejich správou. Své poznatky si ověří při vypracování samostatné úlohy, která bude kontrolována v průběhu semestru ve dvou kontrolních bodech.

Study targets:

Studenti se získají potřebné teoretické znalosti, aby byli schopni navrhnout datový model pro relační databázi, formulovat dotazy nad relační databází v jazyce SQL, zvolit odpovídající stupeń izolovanosti transakcí a navrhnout a implementovat jednoduchou databázovou aplikaci v jazyce Java.

Course outlines:

1. Základy modelování dat, E-R diagramy, relační model
2. Proces tvorby datového modelu
3. Dotazování v relačních databázích, základy jazyka SQL
4. Pokročilé dotazy, agregační funkce, vnořené dotazy ppt, pdf
5. Integritní omezení, referenční integrita, normální formy.
6. Transakce, jejich serializovatelnost, zamykání, stupně izolovanosti, uváznutí transkací
7. Indexy, efektivní implementace stromových struktur v databázích
8. Cursor, view, uložené procedury, triggery
9. Objektově-relační mapování, JPA 2.0
10. Pokročilé techniky JPA 2.0
11. GIS, prostorové indexační techniky
12. Datové sklady pdf
13. Zotavení z chyb, replikace dat, vysoká dostupnost, load balancing,
14. Moderní trendy databázových systémů

Exercises outline:

1. Motivace, seznámení s programovým vybavením, nabídka témat indiv. prací
2. Datové modelování, konceptuální a logický model
3. Návrh datového modelu, schválení tématu indiv. práce
4. SQL I.
5. SQL II.
6. SQL, CRUD, Kontrolní bod 1 (datový model)
7. Transakce, indexy
8. Pokročilé databázové techniky (pohledy, uložené procedury, triggery)
9. Přípojení k DB serveru: JDBC, JPA 2 - entity a manipulace s jimi, relace mezi entitami, JPQL
10.-11.  Implementace semestrální práce
12. GIS ukázka, Datový sklad ukázka
13. Implementace semestrální práce
14. Odevzdání aplikace, zápočet

Literature:

Pokorný J., Valenta M.: Databázové systémy, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2013, ISBN 978-80-01-05212-9

Requirements:

Pro pochopení přednášené látky jsou nezbytné středoškolské znalosti matematiky, zejména pojmy funkce, zobrazení a kartézský součin. Pro úspěšné zvládnutí látky přednášené ve druhé polovině semestru je potřeba znalost základů programovacího jazyka Java.

Webpage:

http://www.ksi.mff.cuni.cz/~svoboda/courses/202-B0B36DBS

Keywords:

Konceptuální datový model, E-R diagram, logický model, referenční integrita, normální formy, dotazovací jazyk SQL, transakce, objektově-relační mapování, vysoká dostupnost

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPSIT Common courses P 2
BPOI_BO_2018 Common courses P 4
BPOI4_2018 Computer Games and Graphics P 4
BPOI3_2018 Software P 4
BPOI2_2018 Internet things P 4
BPOI1_2018 Artificial Intelligence and Computer Science P 4
BPOI1_2016 Computer and Information Science P 4
BPOI_BO_2016 Common courses P 4
BPOI4_2016 Computer Games and Graphics P 4
BPOI3_2016 Software P 4
BPOI2_2016 Internet things P 4
BPBIO_2018 Common courses PV 5
BPSIT1_2021 Enterprise systémy P 2
BPSIT4_2021 Technologie internetu věcí P 2
BPSIT3_2021 Business informatics P 2
BPSIT2_2021 Technologie pro multimédia a virtuální realitu P 2


Page updated 5.3.2021 17:52:09, semester: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)