Subject description - BAM38KLS

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
BAM38KLS Construction of Medical Systems
Roles:PV Extent of teaching:2P+2L
Department:13138 Language of teaching:CS
Guarantors:Holub J. Completion:Z,ZK
Lecturers:Holub J. Credits:6
Tutors:Holub J., Kowalczuk Y. Semester:Z

Anotation:

Obecné principy a zásady návrhu a konstrukce lékařských přístrojů a systémů. Technické normy a jejich požadavky pro návrh, konstrukci a provoz zdravotnických elektrických přístrojů. Klasifikační třídy přístrojů. Elektromagnetická kompatibilita lékařských přístrojů. Moderní součástková základna. Návrh a konstrukce základních bloků lékařských přístrojů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: BAM38KLS.

Course outlines:

1. Požadavky technických norem, obecná struktura lékařského přístroje, třídy přístrojů, parametry a proces návrhu
2. Moderní součástková základna, vlastnosti, výběr a aplikační doporučení
3. Návrh a konstrukce základních elektronických funkčních bloků lékařských přístrojů
4. Měřicí zesilovače
5. Měřicí převodníky
6. Elektromagnetická kompatibilita lékařských přístrojů
7. Napájecí obvody, propojování, připojování vodičů a souč., parazitní vazby a přenosy, stínění, metody odrušování
8. Návaznost analogových bloků přístroje - úrovně signálu, linearita, rušení. Spínací a vazební obvody
9. Pokročilé metody analogově-číslicového převodu, obvody
10. Číslicově-analogové převodníky, rekonstrukce signálu
11. Mechanická konstrukce, design, chlazení a oživování přístrojů
12. Systémy pro počítačovou podporu návrhu měřicích přístrojů, virtuální měřicí přístroje
13. Shrnutí a opakování učiva
14. Rezerva

Exercises outline:

1. Způsoby galvanického oddělení používané v lékařských přístrojích
2. Analogové filtry pro biosignály, návrh, realizace a měření
3. Potlačení souhlasného rušení u zesilovačů
4. Potlačení střídavého rušení u analogových a číslicových obvodů
5. Převodníky střední a efektivní hodnoty, nelineární zesilovače.
6. Kmitočtová filtrace signálu, filtry se spínanými kondenzátory
7. Izolační zesilovač
8. Zadání projektu - návrh bloku měřicího přístroje, ověření modelu, porovnání s parametry profesionálního přístroje
9. Řešení projektu - návrh
10. Řešení projektu - model I 11. Řešení projektu - model II
12. Řešení projektu - porovnání parametrů s profesionálním řešením
13. Zhodnocení výsledků
14. Zápočet

Literature:

[1] Kimmel, W.D., Gerke, D.D.: Electromagnetic Compatibility in Medical Equipment. Piscataway: IEEE Press. 1995
[2] Vedral, J., Fischer, J.: Elektronické obvody pro měřicí techniku. ČVUT, Praha 2004

Requirements:

Webpage:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BAM38KLS

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
MPBIO4_2018 Signal processing PV 3
MPBIO2_2018 Medical Instrumentation PV 3
MPBIO1_2018 Bioinformatics PV 1
MPBIO3_2018 Image processing PV 3


Page updated 22.6.2021 19:54:31, semester: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)