Subject description - XP33RG2

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
XP33RG2 Reading Group
Roles:S Extent of teaching:2P+2S
Department:13133 Language of teaching:EN
Guarantors:Kybic J. Completion:ZK
Lecturers:Kybic J. Credits:4
Tutors:Kybic J. Semester:Z,L

Anotation:

Jedná se o předmětu typu “čtenářský klub” (reading group), ve kterém se studenti seznámí s významnými vědeckými články ze svého oboru formou samostatné kritické analýzy a moderované diskuse. Seznam článků bude vytvořen dle odborných zájmů studentů. Vybereme články popisující klasické, ověřené a v praxi užitečné metody, ale i články vydané nedávno, aby studenti získali lepší představu o současném stavu poznání. Studenti se budou střídat v prezentaci člábknků a budou o nich následně diskutovat pod vedením pedagoga. Kromě toho budou studenti dopředu vypracovávat i stručné kritické recenze jednotlivých článků. V případě zájmu většího počtu studentů bude předmět rozdělen dle témat do několika sekcí vedených odbornými koordinátory. Studenti se budou moci účastnit práce v několika různých sekcích dle vlastního výběru.

Study targets:

Jedná se o předmětu typu “čtenářský klub” (reading group), ve kterém se studenti seznámí s významnými vědeckými články ze svého oboru formou samostatné kritické analýzy a moderované diskuse.

Content:

Jedná se o předmětu typu “čtenářský klub” (reading group), ve kterém se studenti seznámí s významnými vědeckými články ze svého oboru formou samostatné kritické analýzy a moderované diskuse. Seznam článků bude vytvořen dle odborných zájmů studentů. Vybereme články popisující klasické, ověřené a v praxi užitečné metody, ale i články vydané nedávno, aby studenti získali lepší představu o současném stavu poznání. Studenti se budou střídat v prezentaci člábknků a budou o nich následně diskutovat pod vedením pedagoga. Kromě toho budou studenti dopředu vypracovávat i stručné kritické recenze jednotlivých článků. V případě zájmu většího počtu studentů bude předmět rozdělen dle témat do několika sekcí vedených odbornými koordinátory. Studenti se budou moci účastnit práce v několika různých sekcích dle vlastního výběru.

Course outlines:

Exercises outline:

Literature:

Requirements:

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
DOKP Common courses S
DOKK Common courses S


Page updated 30.7.2021 19:52:17, semester: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)