Group of Subjects - MVTS4_PC - Compulsory facultative

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
 
Group: Compulsory facultative
Min. credits: 0   Max. credits: 8   Min. subjects: 0 Role: S4 - Choice of subject in compulsory area, recommendaton S4
Subject Name Extent
of teaching
Language
of teaching
Completion
Semester
Rec.
sem.
Cred.
Guarantors Teachers Dept.

Skupina je podskupinou společné skupiny povinně volitelných předmětů magisterského oboru Výpočetní technika a má charakter doporučení. Proto je předepsané minimum kreditů nastaveno na nulu. Kredity, získané z této skupiny se započítávají do skóre společné nadskupiny povinně volitelných předmětů. Je použita v doporučeném průchodu studiem.


Page updated 1.3.2021 17:52:22, semester: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)