Groups of Subject with the Role F - Volitelné předměty-odborné

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A | C | P | T

Groups of Subjects with the Role F - Volitelné předměty-odborné

Group Min.
credits
Max.
credits
Min.
subjects
Addendum to the whole faculty offer 0 186 0
Celofakultní nabídka (všechny vypsané předměty) 0 999 0
Projects in Team 0 5 0
Předměty volitelné 0 30 0
Team project, magister's 0 5 0
Team project, magister's 0 5 0


Page updated 19.1.2021 17:54:11, semester: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)