Subject description - B4B36SIN

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B4B36SIN Software Engineering
Roles:PO, PZ Extent of teaching:3P+2S
Department:13136 Language of teaching:CS
Guarantors:Komárek M. Completion:Z,ZK
Lecturers:Komárek M., Šebek J. Credits:6
Tutors:Komárek M., Šebek J. Semester:Z

Anotation:

Základní kurz softwarového inženýrství, který je určen pro pochopení disciplíny, získání základních dovedností v analýze a návrhu, seznámení s používanými technikami a nástroji. Probírá se základní životní cyklus programového díla, od specifikace požadavku, přes návrh řešení až po vlastní implementaci, nasazení a údržbu. V rámci cvičení se řeší menší projekty v týmech.

Course outlines:

1. Metodiky vývoje SW.
2. Textově formulované požadavky a jejich atributy.
3. Obchodní procesy a jejich vztah k požadavkům.
4. Modelování požadavků pomocí UML - diagram aktivit
5. Modelování požadavků pomocí UML - diagram tříd a stavů
6. Modelování požadavků pomocí UML - digram případů užití
7. Scénáře případů užití a testování/ověření kvality požadavků.
8. Návrh softwarových systému pomocí UML - 1.část
9. Návrh softwarových systému pomocí UML - 2.část
10. Agilní metodiky vývoje
11. Testování a zaručení kvality.
12. Jazyk OCL.
13. Nasazení a údržba SW, DevOps koncept, podpůrné nástroje vývoje SW
14. Rezerva/Souhrn

Exercises outline:

Literature:

Craig Larman.: Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development (3rd Edition). Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, NJ, USA. 2004

Requirements:

Webpage:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B4B36SIN

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPOI3_2018 Software PZ 5
BPOI3_2016 Software PO 5


Page updated 14.4.2021 05:52:57, semester: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)