Subject description - BBAP20

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
BBAP20 Bachelor thesis
Roles:P Extent of teaching:12S
Department:13000 Language of teaching:CS
Guarantors:Čmejla R., Faigl J., Husák M., Vokřínek J., Zvánovec S. Completion:Z
Lecturers:  Credits:20
Tutors:  Semester:L,Z

Anotation:

Samostatná závěrečná práce bakalářského studia komplexního charakteru. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným programem, které vypisují katedry FEL v KOSu. Práce bude obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

Course outlines:

přednášky nejsou

Exercises outline:

určují vedoucí práce

Literature:

určují vedoucí práce

Requirements:

Požadavky na Bakalářskou práci jsou dány Směrnicí děkana https://fel.cvut.cz/cz/rozvoj/smerniceSZZ.pdf. Bližší informace k zápisu, průběhu a ukončení předmětu BBAP20 jsou uvedeny na stránkách jednotlivých programů:
1. • Elektronika a komunikace: https://ek.fel.cvut.cz/pro-studenty/zaverecne-prace-statnice/
2. • Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika
3. • Lékařská elektronika a bioinformatika: https://bio.fel.cvut.cz/bp/
4. • Otevřená informatika: https://oi.fel.cvut.cz/cs/bakalarske-prace
5. • Softwarové inženýrství a technologie

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPSIT1_2021 Enterprise systémy P 6
BPSIT4_2021 Technologie internetu věcí P 6
BPSIT3_2021 Business informatics P 6
BPSIT2_2021 Technologie pro multimédia a virtuální realitu P 6
BPSIT Common courses P 6
BPEK_2018 Common courses P 6
BPKYR_2021 Common courses P 6
BPEECS_2018 Common courses P 6
BKEEK_2016 Common courses P 6
BKSIT Common courses P 6
BPBIO_2018 Common courses P 6
BPOI_BO_2018 Common courses P 6
BPOI4_2018 Computer Games and Graphics P 6
BPOI3_2018 Software P 6
BPOI2_2018 Internet things P 6
BPOI1_2018 Artificial Intelligence and Computer Science P 6
BEECS Common courses P 6
BPOI1_2016 Computer and Information Science P 6
BPOI_BO_2016 Common courses P 6
BPOI4_2016 Computer Games and Graphics P 6
BPOI3_2016 Software P 6
BPOI2_2016 Internet things P 6


Page updated 14.4.2021 05:52:57, semester: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)