13000 / 13102 - Grants - 2021

13000 / 13102 - Department of Physics

Projects Supported by Grants 2021

Fabián, V.: Zařízení pro neinvazivní automatickou analýzu hemodynamických parametrů
2019 - 2021, TH04010173
Jiříček, O.: Development of modern acoustic measurements
2019 - 2021, SGS19/166/OHK3/3T/13
Klír, D.: Current disruption and magnetic energy dissipation during acceleration of electrons and ions in z-pinch plasmas
2019 - 2021, GA19-02545S
Koller, J.: Metody likvidace kůrovce založené na účinku elektrickéhou proudu
2019 - 2021,
Kubeš, P.: Výzkum v rámci Mezinárodního centra hustého magnetizovaného plazmatu
2018 - 2021, LTT17015
Rezek, B.: Energy transfer, charge transfer and microbiological interactions of hybrid metal oxide nanoparticles
2019 - 2021, GC19-02858J
Řezáč, K.: Electric Discharges II: experimental research, modeling and applications
2019 - 2021, SGS19/167/OHK3/3T/13
The page was created 01.03.2021 05:00:01
Responsible person: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.