13000 / 13115 - Grants - 2020

13000 / 13115 - Department of Electrical Power Engineering

Projects Supported by Grants 2020

Müller, Z.: Ekologické transformátorové oleje - alternativní izolační kapaliny
2017 - 2020,
Müller, Z.: Zvýšení odolnosti regionu před hrozbou plošného výpadku el. energie s využitím nových technologií a postupů krizového řízení
2019 - 2022, VI20192022124
Müller, Z.: Advanced Methods for Emergency States Treatment in Electrical Power Systems
2020 - 2022, SGS20/165/OHK3/3T/13
Procházka, R.: Influence of Combined Voltage Stresses on Partial Discharge Activity in Solid Insulation Materials
2020 - 2021, SGS20/124/OHK3/2T/13
The page was created 26.02.2021 05:00:01
Responsible person: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.