13000 / 13131 - Grants - 2020

13000 / 13131 - Department of Circuit Theory

Projects Supported by Grants 2020

Čmejla, R.: Functional and structural reorganization of brain networks after stroke: implications for diagnosis.
2017 - 2020, NV17-28427A
Čmejla, R.: Populační normy akusticko-fonetických charakteristik dětské řeči
2019 - 2021, GA19-20887S
Havlík, J.: Workshop lékařské elektroniky a bioinformatiky 2020
2020 - 2020, SVK 22/20/F3
Havlík, J.: Development of methods in electronics and signal processing
2020 - 2022, SGS20/167/OHK3/3T/13
Horčík, Z.: Seminář biomedicínského inženýrství 2020
2020 - 2020, SVK 23/20/F3
Rusz, J.: Biological Signals and Their Processing
2020 - 2022, SGS20/168/OHK3/3T/13
Rusz, J.: Smart Speech Biomarkers for Parkinson’s Disease and Other Synucleinopathies
2020 - 2023, NU20-08-00445
Tykalová, T.: Objective investigation of distinct speech phenotypes in newly diagnosed Parkinson's disease including effects of pharmacotherapy
2019 - 2022, NV19-04-00120
The page was created 26.02.2021 05:00:01
Responsible person: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.