13132 / 13394 - Grants - 2019

13132 / 13394 - Development and Implementation Laboratories

Projects Supported by Grants 2019

Šimák, B.: Support of Sustainability for the Development and Implementation Laboratories of the Czech Technical University in Prague
2015 - 2020, LO1505
Šimák, B.: Příprava komercializace nových metod vzdělávání pro potřeby digitální ekonomiky a průmyslu 4.0.
2017 - 2019, CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000375
The page was created 26.02.2021 05:00:01
Responsible person: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.