13904 / 13923 - Grants - 2020

13904 / 13923 - Department of Public Relations

Projects Supported by Grants 2020

Fetisov, O.: Posilování kapacit Národní technické univerzity Ukrajiny „Kyjevský polytechnický institut Igora Sikorského“ v oblasti kvality a inkluze vzdělávacího procesu, internacionalizace a podpory spolupráce
2020 - 2021, 2020-PKVV-007
Fetisov, O.: Visegrad Scholarship Program - Dmytrii Lekhovitskyi
2020 - 2021, 52010548
The page was created 01.03.2021 05:00:01
Responsible person: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.