Velké slosování pro účastníky studentské ankety! Zajímavé ceny! Čtěte více!

Novinka!!!

Každý studující, který vyplní do 22. června do 18.00 hod. alespoň jeden anketní lístek předmětu, bude automaticky zařazen do slosování (počet "losů" odpovídá počtu vyplněných lístků ankety).

Slosování proběhne 22. června 2012, v 18.00, na průběh slosování a jeho vyhlášení bude dohlížet komise ve složení prof. Navara (senát), prof. Ripka (děkan) a doc. Jelínek. Výsledek bude zveřejněn v průběhu 23. června 2012.

Budou vylosovány 3 ceny - tablety - např. Archos 101 G9 8GB či ekvivalent v ceně cca 7000 Kč.

Důležité termíny

14. 5. 2012 bude anketa otevřena pro úspěšně ukončené předměty1.

22. 6. 2012 proběhne slosování ankety, výsledky budou vyhlášeny další den.

23. 6. 2012 bude anketa otevřena i pro předměty zapsané, aby se k průběhu výuky a případným problémům s ukončením předmětu mohli vyjádřit i ti studenti či studentky co předmět neukončili.

10. 9. 2012 - uzavření ankety.

Anketní lístky je možné vyplnit na standardní stránce aplikace anketa.

Vyhodnocení výsledků ankety proběhne podle schváleného harmonogramu.

Úplná informace o anketě hodnocení výuky

Výsledky ankety se velice intenzivně zabývají vedoucí kateder a děkan fakulty spolu se senátem FEL. Hodnocení studentů z ankety je důležitým nástrojem vedoucích kateder a děkana k opatřením pro zvyšování kvality pedagogického procesu.

14. 5. 2012

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan


1 Od zapsání do KOSu je potřeba ještě vyčkat cca 24 hodin, než se informace o uzavřeném předmětu promítne do ankety, děje se tak automaticky vždy kolem 22.00.

Za obsah odpovídá: