Anketa hodnocení výuky za zimní semestr 2011/2012

Sděluji, že dnes byla otevřena anketa hodnocení výuky.

  • Vyzývám studenty k odpovědnému vyplnění ankety! Názory studentů z ankety jsou skutečně vypovídající jen při dostatečném počtu respondentů.
  • Vyzývám učitele, aby na svých přednáškách, seminářích, cvičeních, zápočtech, zkouškách vysvětlovali studentům význam ankety jako zpětné vazby pro zlepšení výukového procesu! Zájem studentů o anketu bude především tehdy, budou-li studenti vědět, že učitelé mají zájem o názory studentů.

Výsledky ankety se velice intenzivně zabývají vedoucí kateder a děkan fakulty spolu se senátem FEL. Hodnocení studentů z ankety je důležitým nástrojem vedoucích kateder a děkana k opatřením pro zvyšování kvality pedagogického procesu.

Parametry ankety

  • Anketa je otevřena pro studenty, kteří ukončili předmět1 do konce zkouškového období (tj. 10. 2. 2012).
  • Výsledky ankety budou zpracovány podle schváleného harmonogramu.
  • Před zveřejněním výsledků ankety učitelé obdrží výsledky ankety, které se týkají pouze jejich předmětů (+ názory na celofakultní otázku) a učitelé:
    • budou mít možnost ve webové aplikaci sdělit svůj nesouhlas se zveřejněním studentských komentářů, které se týkají přímo jich či jimi vyučovaných předmětů,
    • budou mít možnost vyjádřit se k názorům studentů na své předměty,
  • Po vyvěšení výsledků ankety, včetně reakcí učitelů, budou zveřejněny vyjádření vedoucích kateder a děkana fakulty k výsledkům ankety.

Poznámka k tomuto běhu ankety: Vedení fakulty, po projednání v senátu, změnilo formulace řady otázek na učitele a předměty, včetně otázky celofakultní, a způsob vyhodnocování odpovědí studentů tak, aby se zvýšila výpovědní hodnota ankety. Úpravy byly provedeny i v anglické verzi.

19. 12. 2011

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan

Úplná informace o anketě hodnocení výuky


1 Od zapsání výsledku předmětu do KOSu je potřeba ještě vyčkat cca 24 hodin, než se informace o uzavřeném předmětu promítne do ankety, děje se tak automaticky vždy kolem 22.00.

Za obsah odpovídá: