Učitelé ke studentské anketě za letní semestr 2018/2019

Na stránce https://anketa.cvut.cz/ (SSO přihlášení, Výsledky, FEL - léto 18/19, záložka “Moje stránka učitele”) je vhodné začít s prohlížením nové ankety. Na této stránce vidí vyučující souhrnné hodnocení své osoby i své hodnocení v předmětech, které vyučoval. Odsud pak může následovat linky na hodnocení jednolivých předmětů.

Do pátku 27. září 2019 se každý učitel vyjádří ke studentským komentářům ke své osobě či svému předmětu. Nově může vyučující odpovědět i na jednotlivý textový komentář od studenta. Nově může vyučující svoje vyjádřeni i měnit či doplňovat.

Další harmonogram zpracování výsledků ankety za letní semestr 2019/2020:

6. 10. 2019 zveřejnění výsledků ankety včetně komentářů studentů
23. 10. 2019 vyjádření vedoucích kateder
29. 10. 2019 vyjádření garantů studijních programů,vyjádření k celofakultním otázkám
3. 11. 2019 vyjádření děkana
6. 11. 2019 zveřejnění úplných výsledků ankety
11. 11. 2019 předběžné zápisy do letního semestru

Tři účastníci ankety byli vylosováni a obdrželi elektroniku podle vlastního výběru.

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan


Poznámky:

  • Učitel má možnost vkládat, editovat text svého vyjádření ke své osobě i ke svému předmětu kdykoli do 27. Září, pak bude anketa zveřejněna.
  • Objeví-li se ve studentských komentářích text, který je urážlivý, vulgární, dehonestující apod., se kterým učitel nesouhlasí, učitel svůj odůvodněný požadavek sdělí proděkanovi resp. děkanovi (nejpozději do 27. září) a ten rozhodne o případném odstranění komentáře z výsledné ankety.
  • Protože se jedná o první běh nově implementované ankety, prosím vaše dotazy a připomínky adresovat přímo správci ankety dr. M. Valentovi či je vkládat do sdíleného dokumentu, kde bude spráce ankety reagovat.
Za obsah odpovídá: