Učitelé ke studentské anketě za zimní semestr 2019/2020

Na stránce https://anketa.cvut.cz/ (SSO přihlášení, Výsledky, FEL - zima 19/20, záložka “Moje stránka učitele”) jsou k dispozici výsledky ankety učitele. Na této stránce vidí vyučující souhrnné hodnocení své osoby i své hodnocení v předmětech, které vyučoval. Odtud pak může následovat linky na hodnocení jednotlivých předmětů.

Studenti a studentky vyplnili anketní lístky z 45 %. Výpovědní hodnota ankety je tedy velice slušná.

Do pátku 13. března se každý učitel vyjádří ke studentským komentářům ke své osobě či svému předmětu. Podobně jako minule, může vyučující odpovědět i na jednotlivý textový komentář od studenta a může svoje vyjádření i měnit či doplňovat.

Další harmonogram zpracování výsledků ankety za zimní semestr 2019/2020:

15. 3. 2020 vyvěšení výsledků ankety včetně komentářů studentů a vyjádření učitelů
27. 3. 2020 ukončení vyjádření vedoucích kateder + odpovědi na celofakultní otázku
2. 4. 2020 ukončení vyjádření garantů studijních programů
9. 4. 2020 zhodnocení vyjádření vedoucích kateder děkanem
11. 4. 2020 zveřejnění vyjádření vedoucích kateder, garantů programů a děkana
13. 4. 2020 předběžné zápisy do zimního semestru 2020/2021

Tři účastníci ankety byli vylosováni a obdrželi elektroniku podle vlastního výběru.

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan

Poznámky:

  • Objeví-li se ve studentských komentářích text, který je urážlivý, vulgární, dehonestující apod., se kterým učitel nesouhlasí, učitel svůj odůvodněný požadavek sdělí proděkanovi resp. děkanovi (nejpozději do středy 11. března) a ten rozhodne o případném odstranění komentáře z výsledné ankety.
  • Vaše dotazy a připomínky k této anketě prosím adresovat přímo správci ankety Michalovi Valentovi, zásadní připomínky ke koncepci ankety prosím do sběrného dokumentu.
Za obsah odpovídá: