Výsledky studentské ankety pro předmět B6B32KAB

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.