Studijní obory

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | B | D | E | F | I | K | L | M | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Popis stránky:
Na této stránce jsou popsány všechny obory vyučované na naší fakultě. Obory jsou řazeny abecedně.

Aplikovaná elektronika - 2612R003

Menu   Studijní plány oboru


Aplikovaná elektrotechnika - BPEEM118

Menu   Studijní plány oboru


Aplikovaná elektrotechnika - 2602R001

Menu   Studijní plány oboru


Audiovizuální technika a zpracování signálů - MPEK218

Menu   Studijní plány oboru


Audiovizuální technika a zpracování signálů - MEEK218

Menu   Studijní plány oboru


Avionika - 3906T009

Menu   Studijní plány oboru


Bezdrátové komunikace - 2601T017

Menu   Studijní plány oboru


Bioinformatics - MEBIO118

Menu   Studijní plány oboru


Bioinformatika - MPBIO118

Menu   Studijní plány oboru


Bioinformatika - MPOI818

Menu   Studijní plány oboru


Bioinformatika - MEOI818

Menu   Studijní plány oboru


Bioinformatika - 1802T026

Menu   Studijní plány oboru


Biomedicínská informatika - 1802T002

Menu   Studijní plány oboru


Biomedicínské inženýrství - 3901T009

The masters study program branch Biomedical engineering aims to educate electro-technical engineers with knowledge and abilities to solve engineering problems namely in the domain of design and construction of medical device for diagnostics and therapy, design and development of medical information and decision support systems. The program covers extensive area of advanced biomedical technologies, both of hardware and software. It concerns signal theory, methods of system modelling and simulation, image processing, complex medical data processing and interpretation, design and implementation of large health care information systems, design and realization of complex medical devices; complex view on the whole chain starting from a patient (measurement, examination methods) over data analysis to evaluation and interpretation and successive storage in health care records; engineering design and construction of medical devices, measurement, transmission and processing of electric and non-electric quantities. The students acquire very good theoretical fundamentals with strong interdisciplinary structure. Thanks to this they are flexible and have competitive advantage on the labor market.

Menu   Studijní plány oboru


Business informatics - BPSIT320

Menu   Studijní plány oboru


Datové vědy - MPOI918

Menu   Studijní plány oboru


Datové vědy - MEOI918

Menu   Studijní plány oboru


Datové vědy - 1801T061

Menu   Studijní plány oboru


Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky - 2608T001

Menu   Studijní plány oboru


Ekonomika a řízení elektrotechniky - 2608T006

Applied electrical engineering studies provide a theoretical and practical education in the production and utilization of electrical components, devices and machines, as well as materials for use in electrical engineering, in PV panels and in the design and production of electric drives and machines. The study program also focuses on power generation, transmission and distribution, high voltage applications and power electronics. Mathematics and physics form a significant part of this study specialization. The master programme in EEM offers two ways of specializing: a more technical variant, and a more economic variant. Three technical study blocks provide extended knowledge of ecological aspects of materials and production in electrical and power engineering, power generation, transmission, distribution and consumption, design and production of electric drives, design and production of power system components, and design of control systems for electric machines. Two other blocks combine technology and economics. These study blocks deal with economics and management of power generation, distribution and power consumption, economics of energy savings and renewable energy sources, financial decision making, financial management, marketing, logistics, and development of energy systems.

Menu   Studijní plány oboru


Ekonomika a řízení energetiky - 2608T007

Applied electrical engineering studies provide a theoretical and practical education in the production and utilization of electrical components, devices and machines, as well as materials for use in electrical engineering, in PV panels and in the design and production of electric drives and machines. The study program also focuses on power generation, transmission and distribution, high voltage applications and power electronics. Mathematics and physics form a significant part of this study specialization. The master programme in EEM offers two ways of specializing: a more technical variant, and a more economic variant. Three technical study blocks provide extended knowledge of ecological aspects of materials and production in electrical and power engineering, power generation, transmission, distribution and consumption, design and production of electric drives, design and production of power system components, and design of control systems for electric machines. Two other blocks combine technology and economics. These study blocks deal with economics and management of power generation, distribution and power consumption, economics of energy savings and renewable energy sources, financial decision making, financial management, marketing, logistics, and development of energy systems.

Menu   Studijní plány oboru


Elektrické pohony - MEEEM118

Menu   Studijní plány oboru


Elektrické pohony - MPEEM118

Menu   Studijní plány oboru


Elektrické stroje, přístroje a pohony - 2642T004

The study of Electrical Machines, Apparatus and Drives is focused on wide spectra of devices for every day use or devices for special applications. Graduates have knowledge about design, construction, assembling, testing of electric machines, apparatuses and drives. Graduates are able to solve problems from this study area too.

Menu   Studijní plány oboru


Elektroenergetika - MEEEM218

Menu   Studijní plány oboru


Elektroenergetika - MPEEM218

Menu   Studijní plány oboru


Elektroenergetika - 3907T001

The study branch provides the education of the future experts dealing with production, transmission, distribution, and the use of electrical energy including mainly electrical light and heat. Only considered experts can assure reliable electrical energy supply and its quality. So, they are destined to win on the work market.

Menu   Studijní plány oboru


Elektronika - MPEK118

Menu   Studijní plány oboru


Elektronika - MEEK118

Menu   Studijní plány oboru


Elektronika - 2612T015

Menu   Studijní plány oboru


Elektrotechnika a management - BPEEM218

Menu   Studijní plány oboru


Elektrotechnika a management - 2608R005

Menu   Studijní plány oboru


Enterprise systémy - BPSIT120

Menu   Studijní plány oboru


Fotonika - MPEK318

Menu   Studijní plány oboru


Fotonika - MEEK318

Menu   Studijní plány oboru


Image Processing - MEBIO318

Menu   Studijní plány oboru


Informatika a počítačové vědy - 1801R034

Menu   Studijní plány oboru


Integrované elektronické systémy - 2612T075

Obor připravuje absolventy se schopnostmi navrhovat a realizovat komplexní integrované elektronické systémy. Studenti oboru získají hluboké znalosti principů činnosti nejmodernějších komponent současné elektroniky, struktury integrovaných systémů a metodiky jejich návrhu. Absolventi se uplatní především ve výzkumných a vývojových centrech high-tech firem, kde získané poznatky využijí při návrhu a realizaci integrovaných elektronických, optoelektronických, mechatronických a bioelektronických systémů.

Menu   Studijní plány oboru


Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) - 2612R027

Menu   Studijní plány oboru


Interakce člověka s počítačem - MPOI118

Menu   Studijní plány oboru


Interakce člověka s počítačem - MEOI118

Menu   Studijní plány oboru


Interakce člověka s počítačem - 1801T062

Menu   Studijní plány oboru


Internet věcí - BPOI218

Menu   Studijní plány oboru


Internet věcí - 1801R058

Menu   Studijní plány oboru


Komunikace a elektronika - 2612R073

Menu   Studijní plány oboru


Komunikace a zpracování informace - MPEK820

Menu   Studijní plány oboru


Komunikace a zpracování signálu - 2612T076

Obor rozvíjí zejména matematickou formu popisu systémů a algoritmů pro zpracovávaní veličin. Zohledňuje současný trend, kdy je fyzikální veličina (signál) zpracovávána algoritmy využívajícími velmi pokročilých matematických metod a realizace zařízení je de fakto převedena na formální matematický algoritmus. Zcela dominantní je tento přístup zejména v oblastech zpracování signálu rádiových digitálních komunikačních zařízení, radaru, rádiové navigace, zpracování obrazové a zvukové informace.

Menu   Studijní plány oboru


Komunikační sítě a internet - MPEK518

Menu   Studijní plány oboru


Komunikační sítě a internet - MEEK518

Menu   Studijní plány oboru


Komunikační systémy - 2612T074

The master study program in Communication, Multimedia and Electronics offers theoretical and application-oriented basis and covers vast area of modern electronic technologies of information processing with a view to both: hardware and software. This branch has to do with the data transmission (communication), interaction with human subject and physical reality (multimedia), and the construction of corresponding appliances (electronics). The study program is organized into four branches of studies; the student makes a selection of the branch at the end of the 1st year of study. First, the student deepens the generalities and the professional background during the 1st year, and then he/she specializes in accordance with the selected branch of study during the 2nd year. The study gives rise for autonomous and individual working, especially in the frame of project solution, as well as within the master thesis. Together with the specification of the branch of study, the students can select optional courses from the entire faculty offer.

Menu   Studijní plány oboru


Komunikační technika - 2601R015

Menu   Studijní plány oboru


Kybernetická bezpečnost - MPOI218

Menu   Studijní plány oboru


Kybernetická bezpečnost - MEOI218

Menu   Studijní plány oboru


Kybernetická bezpečnost - 1801T063

Menu   Studijní plány oboru


Kybernetika a měření - 2612T029

Menu   Studijní plány oboru


Kybernetika a robotika - 2612T083

Menu   Studijní plány oboru


Lékařská technika - MPBIO218

Menu   Studijní plány oboru


Letecké a kosmické systémy - 2612T072

Menu   Studijní plány oboru


Management energetiky a elektrotechniky - MEEEM418

Menu   Studijní plány oboru


Management energetiky a elektrotechniky - MPEEM418

Menu   Studijní plány oboru


Manažerská informatika - 6209R021

Menu   Studijní plány oboru


Medical Instrumentation - MEBIO218

Menu   Studijní plány oboru


Mobilní komunikace - MPEK618

Menu   Studijní plány oboru


Mobilní komunikace - MEEK618

Menu   Studijní plány oboru


Multimediální technika - 2602R015

Menu   Studijní plány oboru


Multimediální technika - 2602T015

Menu   Studijní plány oboru


Otevřené elektronické systémy - 2612R000

Program je zaměřen na poskytnutí velmi universální teoretické průpravy v širokém základu matematiky, fyziky, a teoreticko-průpravných předmětů z oblasti elektronických systémů. Většina předmětů programu má charakter teoretický a prakticko-profesní předměty jsou redukovány. Z důvodů vysoké univerzality je celý BSP konstruován jako jeden průchod s malou variabilitou, která zabraňuje předčasné specializaci bez adekvátních základů. I když není BSP-OES studium cílem samo o sobě, poslouží díky své teoretické náročnosti výborně jako selekce tvořivých a nadaných absolventů, kteří se pak snadno samostatně zorientují v libovolné technické oblasti. Sjednocující a vším se prolínající myšlenkou konstrukce programu je důraz na "pyramidu" vzdělání, kdy nižší patro vzdělání musí být vždy bytelnější a širší než na něm stavěná vyšší patra a že universitní podstata vzdělání stojí na nadčasově platné teorii a nikoliv schopnosti provádět rutinní výpočty. Program doplňuje portfolio již existujících spíše prakticko-profesně zaměřených programů o čistě teoreticko-univerzitní program. Existující předměty ostatních programů tedy nevytváří konkurenci, ale naopak doplněk.

Menu   Studijní plány oboru


Počítačová grafika a interakce - 1801T039

Menu   Studijní plány oboru


Počítačová grafika - MPOI318

Menu   Studijní plány oboru


Počítačová grafika - MEOI318

Menu   Studijní plány oboru


Počítačová grafika - 1801T028

Menu   Studijní plány oboru


Počítačové hry a grafika - BPOI418

Menu   Studijní plány oboru


Počítačové hry a grafika - 1801R059

Menu   Studijní plány oboru


Počítačové inženýrství - MPOI418

Menu   Studijní plány oboru


Počítačové inženýrství - MEOI418

Menu   Studijní plány oboru


Počítačové inženýrství - 1801T037

Menu   Studijní plány oboru


Počítačové systémy - 1801R033

Menu   Studijní plány oboru


Počítačové vidění a digitální obraz - MPOI518

Menu   Studijní plány oboru


Počítačové vidění a digitální obraz - MEOI518

Menu   Studijní plány oboru


Počítačové vidění a digitální obraz - 1801T038

This specialization provides knowledge of modern methods of automatic processing and analysis of digital images and video, and methods for image understanding and machine perception. Graduates will find their application in the areas of research and development in commercial and non-commercial sectors.

Menu   Studijní plány oboru


Před zařazením do oboru - ---

Menu   Studijní plány oboru


Rádiové komunikace a systémy - MPEK718

Menu   Studijní plány oboru


Rádiové systémy - MEEK718

Menu   Studijní plány oboru


Robotika - 2301R013

Menu   Studijní plány oboru


Robotika - 2301T013

The Cybernetics and Robotics study program has a modern conception based on suggestions put forward by international professional organizations. The lectures and theoretical studies are well balanced with creative work in our modern and well-equipped laboratories. Our education gives students a solid theoretical background which will enable them throughout their lives to adapt to new knowledge and new technologies. Our study program is comparable in contact with similar programs at the best universities in the world. We use standard English textbooks by renowned authors and modern teaching aids. Great emphasis is put on practical projects and individual work. Many project specifications come directly from industry. The program offers a great amount of freedom in choosing elective courses. In addition to the obligatory courses students can choose elective courses from other study programs. The obligatory courses provide a solid theoretical foundation, while the elective courses give students a chance to develop their abilities, e.g. in team work, and to improve their knowledge in related areas, ranging from industry, transportation and biomedical engineering to economics, social sciences, and humanities.

Menu   Studijní plány oboru


Senzory a přístrojová technika - 2601R016

Menu   Studijní plány oboru


Senzory a přístrojová technika - 2601T016

Menu   Studijní plány oboru


Signal Processing - MEBIO418

Menu   Studijní plány oboru


Silnoproudá elektrotechnika - 2642T005

Menu   Studijní plány oboru


Sítě elektronických komunikací - 2612T069

Menu   Studijní plány oboru


Síťové a informační technologie - 2612R067

Menu   Studijní plány oboru


Software - BPOI318

Menu   Studijní plány oboru


Software - 1801R060

Menu   Studijní plány oboru


Softwarové inženýrství - MPOI618

Menu   Studijní plány oboru


Softwarové inženýrství - MEOI618

Menu   Studijní plány oboru


Softwarové inženýrství - 3902R031

Menu   Studijní plány oboru


Softwarové inženýrství - 1801T040

Menu   Studijní plány oboru


Softwarové systémy - 1801R035

Menu   Studijní plány oboru


Systémy a řízení - 2612R068

Menu   Studijní plány oboru


Systémy a řízení - 2612T068

Menu   Studijní plány oboru


Technologické systémy - MEEEM318

Menu   Studijní plány oboru


Technologické systémy - MPEEM318

Menu   Studijní plány oboru


Technologické systémy - 2602T012

Master's degree program provides theoretical and practical education in the field of materials and production for electrical engineering, quality and reliabiltiy management, renewables, control and optimization of technological processes and eco-friendly materials and manufacturing processes.

Menu   Studijní plány oboru


Technologie internetu věcí - MPEK418

Menu   Studijní plány oboru


Technologie internetu věcí - MEEK418

Menu   Studijní plány oboru


Technologie internetu věcí - BPSIT420

Menu   Studijní plány oboru


Technologie pro multimédia a virtuální realitu - BPSIT220

Menu   Studijní plány oboru


Telekomunikace a radiotechnika - 2601T014

Menu   Studijní plány oboru


Umělá inteligence - MPOI718

Menu   Studijní plány oboru


Umělá inteligence - MEOI718

Menu   Studijní plány oboru


Umělá inteligence - 1801T036

The graduates of Artificial Intelligence are able to design and apply intelligent systems in areas such as automatic planning and scheduling, data analysis, formalization of expert knowledge and their use for automated reasoning. The graduates are able to assess the computational complexity of algorithms needed to guarantee the effectiveness of the proposed systems based on soft-computational (especially bio-inspired), distributed (especially multi-agent) and other AI strategies. These capabilities can be used in computer science practice and research at the post doctoral studies as well.

Menu   Studijní plány oboru


Výpočetní technika - 2612T051

Menu   Studijní plány oboru


Vysokofrekvenční a digitální technika - 2612T077

Obor připravuje absolventy pro návrh hardwaru elektronických systémů (analogových i digitálních) pokrývající široký rozsah technologií a kmitočtů, od základního pásma až po milimetrové vlny. Absolvent oboru získá během studia hluboké vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro výzkum a vývoj vysokofrekvenčních systémů, obvodů a jejich prvků. Je schopen analýzy problémů a jejich samostatného tvůrčího řešení za použití soudobých prostředků. Nalezne uplatnění v R&D odděleních firem vyvíjejících elektronické obvody a systémy, zejména pak komunikační, radiolokační, navigační, měřicí a telemetrické.

Menu   Studijní plány oboru


Web a multimedia - 2612R062

Menu   Studijní plány oboru


Základy umělé inteligence a počítačových věd - BPOI118

Menu   Studijní plány oboru


Zpracování obrazu - MPBIO318

Menu   Studijní plány oboru


Zpracování signálů - MPBIO418

Menu   Studijní plány oboru


Stránka vytvořena 23.5.2022 12:51:00, semestry: Z/2022-3, Z,L/2021-2, L/2022-3, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)