Role

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Popis stránky:
Skupina předmětů se vyskytuje v plánu studia v určité roli (humanitní, volitelná, ...). Tyto role jsou zde popsány. Jsou seřazeny abecedně.

Role používané v KOS


Stránka vytvořena 23.1.2022 15:50:42, semestry: L/2022-3, L/2020-1, Z/2022-3, Z,L/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)