Inzerce ve studentském diáři FEL ČVUT pro akademický rok 2020/2021

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze nabízí svým partnerům možnost inzerce v akademickém diáři pro studenty a akademickou obec. Diář vydáváme v počtu cca 4 000 kusů. Studenty je diář využíván pro svou účelnost a praktičnost (harmonogram akademického roku, termíny, orientační plány, kontakty, rozvrhy, akce atd.). Rozměry diáře (tj. i celostránkové inzerce) jsou 82×150 mm.

Inzercí v diáři se vaše firma dostane do povědomí studentů. Můžete tak oslovit budoucí absolventy např. upozorněním na možnost jejich dalšího uplatnění ve vaší firmě/společnosti. S inzercí v diáři je svázána nabídka bezplatně inzerovat konkrétní pracovní pozici v nabídce pracovních míst na webu fakulty.

Ceník inzerce:

    cena bez DPH
Kat. A Vnitřní strana celostránková barevná inzerce + 6× inzerát na webu 17 000 Kč
Kat. B Prostor o rozměru 25×82 mm + 1× inzerát na webu
Lze objednat více inzerátů v podvalech (prostor pro poznámky – viz 2. a 6. obrázek).
3 000 Kč
Kat. C Přední vnitřní nebo zadní obálka + 6× inzerát na webu 25 000 Kč

Inzerci je možné spojit s upozorněním v diáři na konkrétní akci pro studenty (vazba na datum).

Termín pro zaslání objednávky a podkladů je pátek 17. 8. 2020 nebo do vyprodání reklamní plochy.

Kontakt:

Fakulta elektrotechnická ČVUT, Oddělení vnějších vztahů-PR, Otakar Vlček; přednostně přes e-mail hr@fel.cvut.cz.


aktualizace: 12. 8. 2020
Za obsah odpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk