Volby do do AS FEL a AS ČVUT

Volby se konají 6. a 7. 3.2007 od 9,00 do 17,00 v Dejvicích č.místnosti 80 a ve vestibulu na Karlově náměstí.

Upozornění pro kandidáty: Vyvěšujte agitaci jen na nástěnkách k tomu určených (jsou na každém patře a označené) i na Karlově náměstí. V den voleb je agitace zakázána.


AKADEMICKÝ SENÁT VYHLAŠUJE VOLBY DO AS FEL a AS ČVUT

Volíme 13 akademických pracovníků a 10 studentů do Akademického senátu FEL a 2 studenty do Akademického senátu ČVUT.
Návrhy na kandidáty může předložit kterýkoliv člen akademické obce FEL (dále jen AO).
Navrhovaný kandidát musí být členem AO FEL.

Návrh musí obsahovat:

  • Fotografii,
  • Stručnou charakteristiku,
  • Souhlas navrhovaného kandidáta,
  • Podpis.

Návrh bude zveřejněn beze změny, a proto musí být napsán na jediném listu A5 (naležato).
Návrh je nutno odevzdat na sekretariátu děkana nejpozději ve čtvrtek 22.2. do 12:00 hodin, v ostatní pracovní dny od 8:00 do 16:00.

Harmonogram voleb:

  • 23.2.2007 - Zveřejnění návrhů.
  • 26.2 - 5.3.2007 - Prezentace kandidátů (možno natočit předvolební šot).
  • 6. - 7.3.2007 - Konání voleb.
  • 9.3. - Zveřejnění výsledků.

Volby jsou platné při dosažení účasti 15% členů celé AO FEL.

Volební komise zve všechny členy AO FEL k volbám do AS FEL.


Volební a jednací řád: [ DOC ] [ PDF ]
Výklad Volebního a jednacího řádu [ DOC ]

Diskutujte s kandidáty na foru FEL

Za obsah odpovídá: koller