Dokumenty uchazečů pro 2. kolo


Vyhlášení 2. kola volby děkana Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze

 • Akademický senát fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vyhlašuje podle §27 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění volbu kandidáta na děkana fakulty pro čtyřleté funkční období 2015 - 2019.

  Harmonogram volby:

  Podání přihlášky: do 22. 5. 2015 14:00
  Společná veřejná diskuse kandidátů
  s akademickou obcí a se členy AS FEL:
  27. 5. 2015 - místnost T2:D3-209, 14:00
  Termín volby: 1. 6. 2015

  Přihláška musí obsahovat:

  1. průvodní dopis s podpisem uchazeče,
  2. děkanský projekt,
  3. zkrácenou verzi děkanského projektu v rozsahu 1 strany formátu A4.

  Uvedené materiály doručte na adresu:

  Předseda Akademického senátu
  Fakulty elektrotechnické
  ČVUT v Praze
  Technická 2
  166 27 Praha 6

  v tištěné podobě a v elektronické podobě na CD/DVD, vše v zalepené obálce výrazně označené v levém dolním rohu nápisem "Kandidát na děkana - NEOTEVÍRAT!". Pro termín podání je rozhodující termín doručení do podatelny FEL.

  Po uzavření registrace kandidátů budou zkrácené verze děkanských projektů zveřejněny v prostorách FEL a na internetových stránkách fakulty.

  Dodatečné informace:

  Děkanský projekt by měl zahrnovat dosavadní výsledky a zkušenosti kandidáta a jeho názory na důležité aspekty dalšího rozvoje FEL ČVUT v Praze.

  Děkan je ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb. platného znění povinen prokázat splnění předpokladů uvedených v §2 tohoto zákona. Splnění uvedených předpokladů kandidát prokazuje s nástupem do funkce formou lustračního osvědčení a čestného prohlášení podle §4 tohoto zákona.

  Děkan je dále ve smyslu zákona O střetu zájmů č. 159/2006 Sb. v platném znění veřejným funkcionářem, tudíž musí splnit požadavky tohoto zákona z hlediska střetu zájmů.

  Setkání s akademickou obcí

  AS FEL uspořádá ve středu 27. 5. 2015 setkání s akademickou obcí ČVUT FEL. Uvedený termín setkání s akademickou obcí je orientační a s ohledem na počet kandidátů a prostorové možnosti může být upraven. V případě, že kandidát na děkana projeví zájem o další setkání se členy AS FEL, případně akademickou obcí ČVUT FEL, bude mu AS FEL nápomocen.

Dokumenty uchazečů pro 1. kolo


Vyhlášení volby děkana Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze

 • Akademický senát fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vyhlašuje podle §27 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění volbu kandidáta na děkana fakulty pro čtyřleté funkční období 2015 - 2019.

  Harmonogram volby:

  Podání přihlášky: do 7. 4. 2015 14:00
  Setkání s akademickou obcí: 15. 4. 2015 - místnost T2:D3-209, 14:00
  Setkání se členy AS FEL: 17. 4. 2015 - místnost T2:C4-80, 9:00
  Termín volby: 24. 4. 2015

  Přihláška musí obsahovat:

  1. průvodní dopis s podpisem uchazeče,
  2. děkanský projekt,
  3. zkrácenou verzi děkanského projektu v rozsahu 1 strany formátu A4.

  Uvedené materiály doručte na adresu:

  Předseda Akademického senátu
  Fakulty elektrotechnické
  ČVUT v Praze
  Technická 2
  166 27 Praha 6

  v tištěné podobě a v elektronické podobě na CD/DVD, vše v zalepené obálce výrazně označené v levém dolním rohu nápisem "Kandidát na děkana - NEOTEVÍRAT!". Pro termín podání je rozhodující termín doručení do podatelny FEL.

  Po uzavření registrace kandidátů budou zkrácené verze děkanských projektů zveřejněny v prostorách FEL a na internetových stránkách fakulty.

  Dodatečné informace:

  Děkanský projekt by měl zahrnovat dosavadní výsledky a zkušenosti kandidáta a jeho názory na důležité aspekty dalšího rozvoje FEL ČVUT v Praze.

  Děkan je ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb. platného znění povinen prokázat splnění předpokladů uvedených v §2 tohoto zákona. Splnění uvedených předpokladů kandidát prokazuje s nástupem do funkce formou lustračního osvědčení a čestného prohlášení podle §4 tohoto zákona.

  Děkan je dále ve smyslu zákona O střetu zájmů č. 159/2006 Sb. v platném znění veřejným funkcionářem, tudíž musí splnit požadavky tohoto zákona z hlediska střetu zájmů.

  Setkání s akademickou obcí

  AS FEL uspořádá ve středu 15. 4. 2015 setkání s akademickou obcí ČVUT FEL. Uvedený termín setkání s akademickou obcí je orientační a s ohledem na počet kandidátů a prostorové možnosti může být upraven. V případě, že kandidát na děkana projeví zájem o další setkání se členy AS FEL, případně akademickou obcí ČVUT FEL, bude mu AS FEL nápomocen.
Za obsah odpovídá: koller