Popis předmětu - A5M33IZS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A5M33IZS Informační a znalostní systémy
Role:PV Rozsah výuky:2P+1C
Katedra:13133 Jazyk výuky:CS
Garanti:Řimnáč M. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Řimnáč M. Kreditů:4
Cvičící:Řimnáč M. Semestr:L

Anotace:

Předmět poskytne nezbytný přehled informačních technologií s ohledem na požadavky informačních systémů inteligentních budov. Dále student získá znalost základních metod a technik využívaných ve znalostních systémech, určených pro automatizované řešení rozhodovacích problémů. Důraz je kladen zejména na reprezentaci dat a jejich modelování tak, aby absolventi byli schopni na náležité úrovni komunikovat se specialisty z oblasti IT. Studenti se seznámí se základními metodikami používanými při analýze a návrhu informačních systémů a příslušnými formalismy (ER diagramy). Studenti se rovněž seznámí se základy základních síťových protokolů používaných v inteligentních budovách. Ve cvičení samostatně navrhnou datový model jednoduchého informačního systému. Důraz je kladen na demonstraci praktických ukázek řešení. Podrobné stránky předmětu pro aktuální semestr jsou na adrese: http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a5m33izs/start

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A5M33IZS

Cíle studia:

Předmět má dva hlavní cíle. Prvním z nich je naučit studenty porozumět principům tvorby datového modelu a fungování databázových systémů na takové úrovni, aby byli schopni se efektivně podílet na formulaci zadání vývoje informačního systému a ověřování jeho správné funkce. Druhým z cílů je, aby studenti pochopili základní principy síťových protokolů používaných v inteligentních budovách.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do databázových systémů
2. Tvorba datového modelu: konceptuální model, E-R diagram
3. Logický datový model, relační databáze, klíč, primární klíč, cizí klíč, referenční integrita
4. Dotazovací jazyk SQL I 5.Dotazovací jazyk SQL II
6. Architektura klient-server, databázová aplikace, aplikační programátorské rozhraní JDBC, ODBC
7. Normální formy: 1NF, 2NF, 3NF; transakční zpracování
8. Úvod do problematiky expertních systémů
9. Základní pojmy teorie pravděpodobnosti, zpracování neurčitosti v expertních systémech
10. Expertní systémy typu PROSPECTOR, FEL EXPERT
11. Úvod do počítačových sítí - ISO model, protokol IP, adresování v počítačových sítích
12. Protokoly TCP a UDP, privátní adresy, překlady adres, směrování, VPN
13. Protokoly pro monitorování a ovládání technologie v budovách - Modbus, SNMP
14. Systémy SCADA, OPC

Osnovy cvičení:

1-2 Úvod, organizace, bezpecnost prace 3-4 Konceptuální, logický, fyzický model 5-6 SQL cvičení, zadání ER 7-8 ER odevzdání, zadání SQL 9-10 Odevzdání SQL, Zadání FEL Expert 11-12 Odevzdání FEL Expert 13 Zápočty

Literatura:

1. Halaška, I., Pokorný, J., Valenta, M.: Databázové systémy, Vydavatelství ČVUT, 2002
2. Mařík a kol.: Umělá inteligence I-IV. Praha, Academia, 1999-2001
3. Rumbauhg, J., Blaha, M., Premerlani, W., Eddy, F., Lorenson, W.: Object-oriented Modelling and Design. Prentice  Hall, 1991

Požadavky:

Viz podrobné stránky předmětu pro aktuální semestr na adrese: http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a5m33izs/start

Webová stránka:

http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a5m33izs/start

Klíčová slova:

Systém řízení báze dat, datový model, normální formy, transakce. Rozhodování za neurčitosti, princip maxima entropie, pravděpodobnostní interpretace neurčitosti, integrace neurčité znalosti.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPIBNEW Před zařazením do oboru PV 2


Stránka vytvořena 1.12.2021 15:51:15, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)