Popis předmětu - AD0B34PPN

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD0B34PPN Principy a pravidla elektronického návrhu
Role:V Rozsah výuky:14KP+6KC
Katedra:13134 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Seznámení se základními principy návrhu elektronických systémů jako je spolehlivost, elektromagnetická kompatibilita, testovatelnost, bezpečnost... A z nich vyplývajících obecně platných návrhových pravidel, která jsou nezbytná pro úspěšnou profesionální konstrukci elektronických zařízení, u nichž je dosahováno špičkových parametru ve smyslu: vysokých frekvencí a proudů, odolnosti proti rušení, nízké úrovni vyzařování, miniaturizace, minimalizace výrobních nákladů. Cílem není specializovat se na úzký okruh zařízení a systémů. Důraz je kladen na osvojení metodiky návrhu u zařízení obecně, a to praktickým způsobem s podporou moderních počítačových návrhových prostředků.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD0B34PPN

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B34PPN

Osnovy přednášek:

1. Základní aspekty návrhu elektronických zařízení.
2. Technické požadavky na elektronická zařízení.
3. Vyrobitelnost, testovatelnost, bezpečnost, spolehlivost.
4. Elektromagnetická kompatibilita (EMC) a elektronický návrh.
5. Zemnění, stínění, obecné požadavky na signál, přeslechy.
6. Počítačová podpora elektronického návrhu.
7. Návrh a topologie rychlých soustav.
8. Vnitřní napájecí systém rychlých soustav.
9. Návrh rychlých vnitřních sběrnicí.
10. Návrh a topologie vstupně-výstupních obvodů.
11. Topologie soustav se smíšenými signály.
12. Návrh výkonových soustav a řešení tepelné bilance.
13. Problematika velkých proudových hustot.
14. Návrhové trendy

Osnovy cvičení:

1. Počítačová podpora elektronického návrhu - přehled návrhových systémů.
2. Zadání projektů.
3. Organizace a význam knihovních databází.
4. Počítačový návrh elektronických schémat.
5. Příprava schématu pro další zpracování.
6. Prostředky pro návrh morfologie elektronické soustavy.
7. Nastavení technologických parametrů návrhu.
8. Vzájemné prostorové vztahy součástek, topologie propojení.
9. Automatizace návrhu.
10. Podpůrné simulační nástroje.
11. EMC, integrita signálu, přeslechy, zemnění, stínění.
12. Tvorba konečných podkladů pro automatizovanou výrobu.
13. Vyhodnocení projektů.
14. Zápočtový test.

Literatura:

1. Záhlava, V.: Metodika návrhu plošných spojů. Skripta ČVUT, Praha 2000
2. Záhlava, V.: OrCAD pro Windows. Praha: Grada Publishing. 1999

Požadavky:

https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=3800

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Webová stránka:

http://www.micro.feld.cvut.cz/home/zahlava/

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKOI1 Počítačové systémy V
BKOI_BO Před zařazením do oboru V
BKOI3 Softwarové systémy V
BKOI2 Informatika a počítačové vědy V
BKEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BKEEM_BO Před zařazením do oboru V
BKEEM2 Elektrotechnika a management V
BKKYR1 Robotika V
BKKYR_BO Před zařazením do oboru V
BKKYR3 Systémy a řízení V
BKKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BKKME1 Komunikační technika V
BKKME_BO Před zařazením do oboru V
BKKME4 Síťové a informační technologie V
BKKME3 Aplikovaná elektronika V
BKKME2 Multimediální technika V
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BKSTMWM Web a multimedia V
BKSTMSI Softwarové inženýrství V
BKSTMMI Manažerská informatika V
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V


Stránka vytvořena 5.3.2021 17:50:42, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.