Popis předmětu - AD2B99SAS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD2B99SAS Signály a soustavy
Role:P, V Rozsah výuky:14+6c
Katedra:13137 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Předmět je zaměřen na vysvětlení základních pojmů používaných pro popis a analýzu signálů a systémů ve spojitém i diskrétním čase.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD2B99SAS

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A2B99SAS

Cíle studia:

Students learn fundamentals of signal processing for communication, measurement, acoustics, multimedia technology and other fields. Both continuous and discrete time analysis is presented.

Osnovy přednášek:

1Typy signálů, popis a význam (deterministické, náhodné -- základní informace). 2Charakteristiky signálů (střední hodnota, energie, výkon, vzájemná energie, korelace). 3Spektrální reprezentace spojitých signálů. 4Vztahy mezi transformacemi a jejich důsledky. 5Spektrální hustota a vztah ke korelační funkci. Parsevalova věta. Aplikace v analogových modulacích. 6Spektrální reprezentace diskrétních signálů. 7Ideální vzorkování a interpolace, překrývání spekter. 8DFT a FFT, použití pro výpočet Fourierovy transformace a Fourierovy řady. 9Klasifikace soustav a jejich vlastnosti, popis soustav v časové oblasti, konvoluce. 10Systémový popis spojitých a diskrétních systémů, přenosová funkce a frekvenční charakteristika. 11Průchod signálu nelineárními soustavami, intermodulace. 12Pásmové signály a jejich popis, komplexní obálka, vzorkování pásmového signálu. 13Úvod do modulací, AWGN, SNR. 14Vybrané aplikace.

Osnovy cvičení:

1Úvod: organizace cvičení. Opakování matematických základů. Charakteristiky signálu v časové oblasti: energie. 2Charakteristiky signálu v časové oblasti: energie a výkon signálu (spojitý i diskrétní čas). 3Charakteristiky signálu v časové oblasti: autokorelační a vzájemná korelační funkce. 4Komplexní Fourierova řada (FS): spektrum spojitého periodického signálu. 5TEST I. Výkonové spektrum, vztah k autokorelační funkci. 6Fourierova transformace (FT): vztah: signál - spektrum - autokorelační funkce - spektrální energetická/výkonová hustota. 7DtFT a DtFS: vztah: signál - spektrum - autokorelační funkce - energetické/výkonové spektrum. 8TEST II. Vzorkování signálu. 9Lineární stacionární soustavy (LTI) ve spojitém čase: impulsová odezva, přenosová funkce, systémová funkce, výpočet odezvy na buzení. 10Lineární stacionární soustavy (LTI) v diskrétním čase: impulsová odezva, přenosová funkce, systémová funkce, výpočet odezvy na buzení. 11MATLAB: generování signálu, zobrazení signálu, výpočet energie a výkonu, výpočet autokorelační funkce. 12MATLAB: výpočet koeficientů Fourierovy řady (FS a DtFS) pomocí DFT. Výpočet výkonu ve spektrální oblasti. 13MATLAB: výpočet spektra (FT a DtFT) pomocí DFT. Výpočet energie ve spektrální oblasti. 14MATLAB: LTI soustava: přenosová funkce, rozložení pólu a nul systémové funkce. Výpočet odezvy na buzení. Charakteristiky signálu na vstupu a výstupu soustavy. ZÁPOČET

Literatura:

A. V. Oppenheim, A. S. Wilsky with S.H. Nawab: Signals and Systems. Prentice-Hall, Second Edition, 1997.
J. R. Buck, M. M. Daniel, A. C. Winter: Computer Explorations in Signals and Systems Using MATLAB. Prentice-Hall, 1997.
Taylor, F.J.: Principles of signals and systems. McGraw-Hill, 1994. Narasimhan, S.V., Veena, S: Signal Processing, principles and implementation. Alpha Science International, Harrow, 2005. Proakis, J.G.: Digital Communications. McGraw-Hill, 2001.

Požadavky:

http://radio/courses/A2B99SAS/index.php http://moodle.kme.feld.cvut.cz/

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14+6c

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AD2B99SAS

Klíčová slova:

Signály a systémy, zpracování signálu, analýza v časové a frekvenční oblasti, spektrum, filtry, Fourierova transformace, vzorkování, modulace, náhodné signály

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKOI1 Počítačové systémy V 2
BKOI_BO Před zařazením do oboru V 2
BKOI3 Softwarové systémy V 2
BKOI2 Informatika a počítačové vědy V 2
BKEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 2
BKEEM_BO Před zařazením do oboru V 2
BKEEM2 Elektrotechnika a management V 2
BKKME1 Komunikační technika P 2
BKKME5 Komunikace a elektronika P 2
BKKME_BO Před zařazením do oboru P 2
BKKME4 Síťové a informační technologie P 2
BKKME3 Aplikovaná elektronika P 2
BKKME2 Multimediální technika P 2
BKKYR1 Robotika V 2
BKKYR_BO Před zařazením do oboru V 2
BKKYR3 Systémy a řízení V 2
BKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 2
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 2
BKSTMWM Web a multimedia V 2
BKSTMSI Softwarové inženýrství V 2
BKSTMMI Manažerská informatika V 2
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 2
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V 2
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V 2
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V 2
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V 2


Stránka vytvořena 5.3.2021 17:50:42, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.