Popis předmětu - AD0B14AMS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD0B14AMS Aktuátory a malé stroje
Role:V Rozsah výuky:14+6L
Katedra:13114 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Princip, základní teorie a vlastnosti aktuátorů a malých elektrických strojů užívaných pro pohon domácích spotřebičů, ručního nářadí, mechanik počítačů, nahrávací a přehrávací zvukové i obrazové techniky, servomotory v automatizační technice a v dalších oblastech hromadného nasazení

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD0B14AMS

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B14AMS

Osnovy přednášek:

1. Principy malých elektrických strojů - základní matematické vztahy
2. Permanentní magnety v elektrických trojích - materiály, typy
3. Stejnosměrné stroje s permanentními magnety
4. Univerzální motor - konstrukce a jeho použití
5. Řízení otáček a elektromagnetická kompatibilita univerzálního motoru
6. Asynchronní motory na jednofázové síti, volba kondenzátoru, asynchronní servomotory
7. Stejnosměrné pohony pro automatizaci - komutátorové s samonosným vinutím s elektrickou komutací
8. Řídicí jednotky motorů s pulzním výkonovým stupněm PWM
9. Základní parametry řídicích jednotek rychlosti DC a EC
10. Návrh pohonné jednotky s výběrem převodovky, čidla otáček a řídící jednotky
11. Lineární elektrické pohony v automatizaci - principy a řízení
12. Servopohony s permanentními magnety, microserva a pohonné jednotky dálkově řízených modelů
13. Elektropohony ve výpočetní technice - od ventilátoru k pohonu disku
14. Mikromotory a nanomotory, piezomotory, elektrostatické motory, lokomoce

Osnovy cvičení:

1. Instruktáž o bezpečnosti práce, organizace cvičení - laboratoře
2. Určení parametrů modelu univerzálního motoru měřením
3. Měření charakteristik univerzálního motoru
4. Měření dvoufázového asynchronního motoru s kondenzátorem
5. Řízení otáček asynchronního motoru frekvenčním měničem, harmonická anlýza
6. Měření provozních charakteristik krokového motoru
7. Měření na pohonech MAXON - nastavení regulátoru proudu, otáček a polohy
8. Měření na pohonech MAXON charakteristiky rozběhu
9. Řízení pohonu po sběrnici RS-232 a CAN - spolupráce vice pohonů
10. Lineární pohon - nastavení trajektorie pohybu
11. Servopohon s permanentním magnetem - řízení rychlosti a polohy
12. Řízení servopohonů pomocí PLC - systému - modelová železnice
13. Pohony pro dálkově řízené modely - microserva
14. Řízení robota typu LEGO MINDSTORMS - Next Mindstorms NTX - zápočet

Literatura:

1. Dr. Urs Kafader - Selection of high-precision microdrives CH-6072 Sachsen / Switzerland 2006 ISBN 3-9520143-4-6
2. Maxon motor ag - Magnetism - Basics, Forces, Applications CH-6072 Sachsen / Switzerland 2008 ISBN 978-3-9520143-5-6
3. Dr. Otto Stemme, Peter Wolf, - Principles and Properties of Highly Dynamic DC Miniature Motors - Interelectric AG, CH-6072 Sachsen / Switzerland 1994
4. Francis H. Raven - Automatic Control Engineering, McGraw-Hill, Inc. ISBN 0-07-051341-4, 1995

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKOI1 Počítačové systémy V
BKOI_BO Před zařazením do oboru V
BKOI3 Softwarové systémy V
BKOI2 Informatika a počítačové vědy V
BKEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BKEEM_BO Před zařazením do oboru V
BKEEM2 Elektrotechnika a management V
BKKYR1 Robotika V
BKKYR_BO Před zařazením do oboru V
BKKYR3 Systémy a řízení V
BKKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BKKME1 Komunikační technika V
BKKME_BO Před zařazením do oboru V
BKKME4 Síťové a informační technologie V
BKKME3 Aplikovaná elektronika V
BKKME2 Multimediální technika V
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BKSTMWM Web a multimedia V
BKSTMSI Softwarové inženýrství V
BKSTMMI Manažerská informatika V
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V


Stránka vytvořena 26.2.2021 17:50:51, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.