Popis předmětu - AD3B38SME

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD3B38SME Senzory a měření
Role:P, V Rozsah výuky:21P+6L
Katedra:13138 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Základní obvody a přístroje pro měření elektrických veličin, A/D a D/A převodníky, senzory se zaměřením na robotiku a automatizaci, inteligentní senzory, metody snižování nejistot.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD3B38SME

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A3B38SME

Cíle studia:

Pochopit a osvojit si základní měřicí metody, fyzikální principy senzorů a jejich hlavní aplikace.

Obsah:

viz https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B3B38SME

Osnovy přednášek:

1. Vzorkování, kvantování, A/D převodníky, číslicový osciloskop.
2. Měření napětí, proudu a kmitočtu. Čítač, měření fáze. Chyby a nejistoty (opak.)
3. Měření efektivní hodnoty, výkonu a spotřeby energie.
4. Kontaktní senzory teploty a jejich měřicí obvody. Měření malých napětí a odporu
5. Magnetické senzory, magnetická měření. Transformátor napěťový a proudový transformátor. Bezkontaktní senzory el. proudu.
6. Kapacitní a indukční senzory. Měření impedancí.
7. Měření lineární a úhlové polohy. Optoelektronické a ultrazvukové senzory.
8. Senzory a převodníky pro měření rychlosti, zrychlení a vibrací.
9. Měření teploty.
10. Měření síly, tlaku, hladiny a průtoku.
11. Chemické senzory.
12. Senzorové a měřicí sítě a sběrnice. Logický analyzátor.
13. Další měřicí přístroje: referenční zdroje, D/A převodníky a generátory signálu. Spektrální analyzátor.
Jednotky a etalony
14. Opakování, řešení příkladů

Osnovy cvičení:

1. Úvod, bezpečnost práce. Analogový osciloskop.
2. Termočlánek, měření jeho napětí, kompenzace teploty srovnávacího konce
3. Měření na spínaném obvodu. Vliv tvaru křivky na údaj měřicího přístroje, souvislost s kmitočtovou závislostí, spektrum.
4. Optický senzor polohy, měření proudu fotodiody.
5. A/D převodník s postupnou aproximací.
6. Senzory elektrického proudu. Měření výkonu.
7. LVDT a inkrementální senzor polohy.
8. Kapacitní hladinoměr, měření impedancí.
9. Měření síly tenzometrickým můstkem se stejnosměrným i střídavým napájením.
10. Měření na transformátorech (rozptylové pole, dynamická hysterezní smyčka, amplitudová permeabilita).
11. Odporový snímač teploty, měřicí systém.
12. Měření krevního tlaku a tepové frekvence.
13. Samostatné práce.
14. Samostatné práce a zápočty.

Literatura:

Materiály na https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B3B38SME
[1] Ripka, P., Ďaďo, S., Kreidl, M., Novák, J.: Senzory (opr. dotisk). Skripta ČVUT FEL, Praha 2007
[2] Platil, A., Ripka, P.: Senzory a převodníky. Laboratorní cvičení. Skripta ČVUT, Praha 2004 (dotisk 2006)
[3] Haasz, V., Sedláček, M.: Elektrická měření. Přístroje a metody. ČVUT, Praha 2003 (2. vydání)
[4] Kolektiv: Elektrická měření. Návody k laboratorním cvičením. Skripta ČVUT, Praha 2007 (dotisk 1.vydání).
[5] Placko D.: Fundamentals of Instrumentation and Measurement, ISTE 2007, ISBN 1-905209-39-8
[6] Ripka, P., Tipek, A.(ed.): Modern Sensors Handbook. ISTE 2007, ISBN 978-1-905209-66-8
[7] Northrop, R.B.: Introduction to Instrumentation and Measurements, CRC 2005, 0-8493-3773-9

Požadavky:

Základy fyziky, elektrických obvodů a matematické analýzy.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 21p+6l

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B3B38SME

Klíčová slova:

měření, senzory

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKOI1 Počítačové systémy V 4
BKOI_BO Před zařazením do oboru V 4
BKOI3 Softwarové systémy V 4
BKOI2 Informatika a počítačové vědy V 4
BKEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 4
BKEEM_BO Před zařazením do oboru V 4
BKEEM2 Elektrotechnika a management V 4
BKKYR1 Robotika P 4
BKKYR_BO Před zařazením do oboru P 4
BKKYR3 Systémy a řízení P 4
BKKYR2 Senzory a přístrojová technika P 4
BKKME1 Komunikační technika V 4
BKKME_BO Před zařazením do oboru V 4
BKKME4 Síťové a informační technologie V 4
BKKME3 Aplikovaná elektronika V 4
BKKME2 Multimediální technika V 4
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 4
BKSTMWM Web a multimedia V 4
BKSTMSI Softwarové inženýrství V 4
BKSTMMI Manažerská informatika V 4
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 4
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V 4
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V 4
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V 4
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V 4


Stránka vytvořena 19.1.2021 17:52:41, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.