Popis předmětu - A2M17MOS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A2M17MOS Mikrovlnné obvody a subsystémy
Role:V, PO Rozsah výuky:2+2c
Katedra:13117 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Předmět poskytuje široké teoretické i praktické poznatky jak pro vědecko výzkumnou práci tak i pro profesionální praxi v oblasti vf. a mikrovlnné techniky. Seznamuje studenty s vysokofrekvenčními a mikrovlnnými pasivními a aktivními obvody realizovanými v planárních a monolitických strukturách - vedeními, směrovými členy, děliči, rezonančními obvody, filtry a CAD nástroji pro návrh vysokofrekvenčních a mikrovlnných obvodů. Dále jsou obsahem mikrovlnné tranzistory, bipolární, MESFET a HEMPT, nízkošumové, výkonové, úzkopásmové a širokopásmové zesilovače, mikrovlnné diodové a tranzistorové oscilátory, detektory, směšovače a frekvenční násobiče.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A2M17MOS

Cíle studia:

Předmět poskytuje široké teoretické i praktické poznatky jak pro vědecko výzkumnou práci tak i pro profesionální praxi v oblasti vf. a mikrovlnné techniky.

Osnovy přednášek:

1. Planární a monolitické technologie
2. Vedení v planárních a monolitických strukturách
3. Vázaná vedení a směrový vazební člen
4. Hybridní členy - Langeho, dvoj a trojpříčkový hybridní člen, kruhový, de Ronde
5. Děliče výkonu pro stejný a různý dělicí poměr
6. Mikrovlnné planární rezonanční obvody a filtry
7. Struktury tranzistorů bipolárních, MESFET a HEMPT, definice zisků, stabilita
8. Nízkošumové a výkonové zesilovače
9. Úzkopásmové a širokopásmové zesilovače
10. Parametry vf. nelineárních obvodů, šum, intermodulace, křížová modulace, komprese
11. Mikrovlnné diodové a tranzistorové oscilátory
12. Vf. a mikrovlnné detektory a směšovače
13. Diodové a tranzistorové násobiče kmitočtu, limitery
14. Mikrovlnné subsystémy komunikačních soustav

Osnovy cvičení:

1. CAD nástroje, Microwave Office, simulace připojení konektoru na mikropáskové vedení
2. Projekt č. 1. Planární jednoduchá vedení
3. Projekt č. 2. Vázaná vedení, směrový vazební člen
4. Projekt č. 3. Hybridní členy
5. Projekt č. 4. Děliče výkonu
6. Projekt č. 5. Planární filtry I.
7. Projekt č. 6. Planární filtry II.
8. Projekt č. 7. Nízkošumový zesilovač
9. Projekt č. 8. Výkonový zesilovač
10. Projekt č. 9. Tranzistorový oscilátor
11. Projekt č. 10 Násobič kmitočtu
12. Práce na projektech
13. Práce na projektech
14. Práce na projektech, závěrečná kontrola

Literatura:

Hoffmann K., Planární mikrovlnné obvody, skriptum ČVUT FEL Hoffmann k., Hudec P., Sokol V., Aktivní mikrovlnné obvody, skriptum ČVUT FEL

Požadavky:

Smithův diagram a impedanční přizpůsobování, vlastnosti elektromagnetické vlny na vedení, s-parametry Ke zkoušce se lze přihlásit pouze s uděleným zápočtem. Podmínkou udělení zápočtu je vypracování všech požadovaných projektů. U zkoušky je požadovaná znalost odpřednášené látky. https://moodle.fel.cvut.cz/

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A2M17MOS

Klíčová slova:

Planární mikrovlnné součástky, mikrovlny, pasivní obvody, aktivní obvody, zesilovače, oscilátory, násobiče, směšovače, mikropásek, mikrovlnný filtr

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKME1 Bezdrátové komunikace PO 2
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V 2
MPKYR1 Robotika V 2
MPKYR3 Systémy a řízení V 2
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 2
MPEEM1 Technologické systémy V 2
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V 2
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V 2
MPEEM3 Elektroenergetika V 2
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V 2


Stránka vytvořena 8.8.2022 14:50:07, semestry: L/2022-3, L/2021-2, Z/2024-5, Z/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)