Popis předmětu - A1B14VE1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A1B14VE1 Výkonová elektronika 1
Role:P, V Rozsah výuky:2+2L
Katedra:13114 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Výkonové polovodičové součástky, jejich sériové a paralelní řazení, napěťové a proudové dimenzování, usměrňovače v uzlovém a můstkovém zapojení, reverzační usměrňovače, generátory řídicích impulzů, střídavé a stejnosměrné měniče napětí, napěťové, proudové, rezonanční střídače, měniče kmitočtu, maticové měniče, základy elektromagnetické kompatibility, spolupráce výkonových polovodičových měničů se stejnosměrnými a střídavými motory, přehled aplikací výkonových polovodičových měničů v technické praxi

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1B14VE1

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1B14VE1

Osnovy přednášek:

1. Historie, základní pojmy a definice výkonové elektroniky, charakteristiky výkonových polovodičových součástek
2. Jednopulzní usměrňovač, časové průběhy veličin, řídící a zatěžovací, charakteristika, komutace
3. Usměrňovače v uzlovém zapojení, časové průběhy veličin, řídící a zatěžovací charakteristiky
4. Usměrňovače v můstkovém zapojení, časové průběhy veličin, řídící a zatěžovací charakteristiky
5. Blokové schéma generátoru řídících impulzů, reverzační usměrňovače a jejich řízení
6. Sériové a paralelní řazení výkonových polovodičových součástek, napěťové a proudové dimenzování
7. Základy elektromagnetické kompatibility
8. Střídavé měniče napětí, princip činnosti, vlastnosti
9. Stejnosměrné měniče napětí, princip činnosti, vlastnosti
10. Napěťové, proudové a rezonanční střídače, způsoby řízení
11. Nepřímé a přímé měniče kmitočtu, maticové měniče
12. Spolupráce výkonových polovodičových měničů se stejnosměrnými motory, pracovní režimy, způsoby řízení
13. Spolupráce výkonových polovodičových měničů se střídavými motory, pracovní režimy, způsoby řízení
14. Přehled aplikací výkonových polovodičových měničů v technické praxi

Osnovy cvičení:

1. Pokyny ke cvičením, bezpečnostní předpisy, laboratorní řád, seznámení s laboratoří, práce s osciloskopem
2. Označování výkonových polovodičových součástek, práce s katalogy
3. Jednopulzní usměrňovač, různé typy zátěže
4. Řízený usměrňovač v uzlovém zapojení
5. Řízený jednofázový můstkový usměrňovač
6. Řízený trojfázový můstkový usměrňovač
7. Reverzační řízený usměrňovač, okruhové proudy
8. Sériové a paralelní řazení výkonových polovodičových součástek
9. Kontrolní test, příklady
10. Zpětné vlivy řízeného usměrňovače na napájecí síť
11. Jednofázový měnič střídavého napětí
12. Měnič stejnosměrného napětí
13. Jednofázový napěťový střídač
14. Zápočet

Literatura:

1. Pavelka, J., Čeřovský, Z., Lettl, J.: Výkonová elektronika, skriptum FEL ČVUT v Praze, Praha, 2007
2. Adámek, V., Gric, R., Pavlů, C., Petrásek, F.: Výkonová elektronika - laboratorní cvičení, skriptum FEL ČVUT
v Praze, Praha, 2007

Požadavky:

Podmínky pro udělení zápočtu: prezence podle studijního řádu, aktivita při řešení úloh, absolvování kontrolního testu, řádně zpracované a vyhodnocené protokoly z měření

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1B14VE1

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI1 Počítačové systémy V 4
BPOI_BO Před zařazením do oboru V 4
BPOI3 Softwarové systémy V 4
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V 4
BPKYR1 Robotika V 4
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V 4
BPKYR3 Systémy a řízení V 4
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 4
BPKME1 Komunikační technika V 4
BPKME5 Komunikace a elektronika V 4
BPKME_BO Před zařazením do oboru V 4
BPKME4 Síťové a informační technologie V 4
BPKME3 Aplikovaná elektronika V 4
BPKME2 Multimediální technika V 4
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika P 4
BPEEM_BO Před zařazením do oboru P 4
BPEEM2 Elektrotechnika a management P 4
BMI(ECTS) Manažerská informatika V 4
BWM(ECTS) Web a multimedia V 4
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 4
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V 4


Stránka vytvořena 27.7.2021 11:51:47, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.