Popis předmětu - A1B14MIS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A1B14MIS Mikroprocesory pro výkonové systémy
Role:PO, V Rozsah výuky:2+2L
Katedra:13114 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Digitální technika, kombinační a sekvenční obvody, CAD nástroje pro návrh. Struktura řídicího počítače výkonových systémů, signálové procesory a doplnění vlastností ALU pro rychlé výpočty v reálném čase, systém přerušení a DMA, bloky pro měření analogových a impulsních signálů, bloky pro generování impulsních signálů, komunikace mezi počítači, dozor běhu programu, programovací jazyky pro vývoj software výkonových systémů a jejich základní vlastnosti, programovací techniky - přehled, prostředky pro vývoj software (simulátory, emulátory, monitory), obvody pro úpravu signálů vně počítače, přechod od analogového zpracování signálů k číslicovému, metodika ladění a paramtrizace programů, zásady a pravidla pro realizaci a použití řídicích počítačů výkonových systémů. Operační systém reálného času.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1B14MIS

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1B14MIS

Osnovy přednášek:

1. Úvod - digitální technika
2. Logické funkce, logické kombinační obvody, hradlová pole
3. Logické sekvenční obvody, formy popisu, struktura, návrh synchronních obvodů
4. Typické stavební bloky digitálního systému (kombinační a sekvenční)
5. Speciální bloky počítačů výkonových systémů
6. Prostředky pro vývoj řídicích programů a programovací jazyky
7. Systémová struktura řídicího počítače výkonových systémů
8. Systém přerušení a DMA
9. Měření analogových a impulsních signálů počítačem
10. Generování přesných impulsních signálů pro měniče
11. Digitální komunikace mezi počítači UART, SPI, CAN, I2C, Ethernet
12. Signálové procesory (DSP)
13. Struktura řídicích programů
14. Operační systém reálného času

Osnovy cvičení:

1. Seznámení s laboratoří výkonových systémů, úvod do ISE
2. Kombinační obvody
3. Kombinační obvody
4. Sekvenční obvody
5. Sekvenční obvody
6. Úvod do MPLAB IDE
7. Systémová architektura
8. Systémová architektura
9. Periferie pro pohony
10. Periferie pro pohony
11. Periferie pro pohony
12. Test
13. Dodatečné odevzdání úloh
14. Zápočet

Literatura:

[1] Přednášky k předmětu A1B14MIS.
[2] Perrin, J.P., Denouette, M., Daclin, E.: Logické systémy. SNTL, Praha 1972.
[3] Pinker, J., Poupa, M.: Číslicové systémy a jazyk VHDL. BEN, Praha 2006.
[4] Herout, P.: Učebnice jazyka C. 5. vyd. Kopp, Č.Budějovice, 2008.
[5] Microchip: MPLAB C18 C Compiler, Getting Started, 2005, DS51295
[6] Microchip: MPLAB C18 C Compiler User?s Guide, 2005, DS51288J.
[7] Microchip: PIC18F87J11 Family Data Sheet, 2009, DS39778D.

Požadavky:

Aktivní účast na cvičeních, vlastní vypracování laboratorních úloh

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1B14MIS

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika PO 5
BPOI1 Počítačové systémy V 5
BPOI_BO Před zařazením do oboru V 5
BPOI3 Softwarové systémy V 5
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V 5
BPKYR1 Robotika V 5
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V 5
BPKYR3 Systémy a řízení V 5
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 5
BPKME1 Komunikační technika V 5
BPKME5 Komunikace a elektronika V 5
BPKME_BO Před zařazením do oboru V 5
BPKME4 Síťové a informační technologie V 5
BPKME3 Aplikovaná elektronika V 5
BPKME2 Multimediální technika V 5
BMI(ECTS) Manažerská informatika V 5
BWM(ECTS) Web a multimedia V 5
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 5
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V 5


Stránka vytvořena 2.8.2021 19:52:18, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.