Popis předmětu - A2B37ROZ

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A2B37ROZ Rádiové obvody a zařízení
Role:PO, V Rozsah výuky:2+2s
Katedra:13137 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Účelem předmětu je seznámit studenty s vlastnostmi, parametry a metodologií návrhu radiových obvodů, radiových funkčních bloků a komplexnějších bloků radiových vysílačů a přijímačů. Přednášky jsou postupně zaměřeny na prvky, obvody, funkční bloky a systémy používané na radiových frekvencích. Cvičení jsou seminární i laboratorní, semináře jsou zaměřeny na základní výpočty z oblasti radiových funkčních bloků a měření jsou věnována kromě základních funkčních bloků i komplexnější problematice z oblasti radiových vysílačů a přijímačů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD2B37ROZ

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A2B37ROZ

Cíle studia:

Presenting knowledge for practical radio circuits design.

Osnovy přednášek:

1. Dvojbranové parametry, napěťový, proudový a výkonový zisk, stabilita, lineární a nelineární zkreslení, IPn
2. Šumové parametry prvků a dvojbranů, šumové číslo, šumová teplota, míra šumu
3. Kaskádní syntéza, zisk, šumové parametry, IPn kaskády
4. Vysokofrekvenční vlastnosti pasivních prvků, rezonátory, parazitické efekty, kondenzátory, induktory
5. Impedanční přizpůsobení prvky se soustředěnou selektivitou, impedanční transformátory
6. Filtry pro radiová zařízení (se soustředěnými parametry, SAW, krystalové, s rezonátory)
7. Speciální vysokofrekvenční polovodičové prvky a jejich charakterizace, HBT, GaAs FET, HEMT, PIN, varikapy, varaktory, RF spínače
8. Zesilovače selektivní a širokopásmové, stabilita, semisymbolická analýza, diferenční stupeň, kaskóda a další základní bloky, zesilovač s řízeným ziskem, VGA, DVGA, AGC, zesilovače výkonu ABCD
9. Detektory a směšovače, kvazilineární analýza, konverzní ztráta, směšovače s diodami a FET, kvadraturní modulátory a demodulátory
10. Oscilátory zpětnovazební, krystalové, fázový šum, VCO, oscilátory s prvky s negativním diferenciálním odporem, PLL
11. Typy přijímačů, superhet s jedním a dvojitým směšováním, přijímače ZIF a NZIF
12. Systémový návrh přijímačů
13. Vysílače, nelineární analýza
14. Softwarové rádio

Osnovy cvičení:

MĚŘENÍ:
1. Základní parametry, charakteristiky přijímačů
2. Filtry, měření přenosové charakteristiky. LC, SAW, krystal. filtr.
3. Zesilovač ve třídách A, B, a C
4. Směšovač, směšovací produkty, IP1, IP3
5. Digitální rozhlas DRM
6. Digitální televize DVB-T
7. PLL
8. Měření na vysílači SEMINÁŘE:
9. Kaskádní syntéza
10. Vysokofrekvenční vlastnosti pasivních prvků
11. Přijímače, zrcadlový kmitočet, dvojité směšování
12. Oscilátor
13. Zesilovač, diferenční stupeň, selektivní zesilovač
14. Směšovač, konverzní parametry

Literatura:

1. J. Dobeš, V. Žalud: Moderní radiotechnika, BEN - technická literatura, Praha 2006.
2. G.V. Vendelin, A.M.Pavio, U.L. Rohde, Microwave Circuit Design Using Linear and Nonlinear Techniques, John Wiley & Sons, New Jersey 2005.
3. T.A. Fjedly, T. Ytterdal, M. Shur, Introduction to Device Modeling and Circuit Simulation,
4. D.K. Misra, Radio-Frequency and Microwave Communication Circuits Analysis and Design,
5. R.J. Baker, H.W.Li, D.E. Boyce, CMOS Circuit Design, Layout, and Simulation, John Wiley & Sons, New York 1998.
6. Y. Sun, Wireless Communication Circuits and Systems, IEE, London 2004.
7. U. Rohde, J. Whitaker, Communications Receivers, DSP, Software Radios, and Design, Third edition, McGraw-Hill 2001, ISBN 0-07-136121-9.
8. W. Egan, Partial RF System Design, Wiley-Interscience 2003, ISBN 0-471-20023-9.

Požadavky:

see moodle.kme.fel.cvut.cz

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A2B37ROZ

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPKME1 Komunikační technika PO 5
BPOI1 Počítačové systémy V 5
BPOI_BO Před zařazením do oboru V 5
BPOI3 Softwarové systémy V 5
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V 5
BPKYR1 Robotika V 5
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V 5
BPKYR3 Systémy a řízení V 5
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 5
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 5
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V 5
BPEEM2 Elektrotechnika a management V 5
BMI(ECTS) Manažerská informatika V 5
BWM(ECTS) Web a multimedia V 5
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 5
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V 5


Stránka vytvořena 30.7.2021 19:50:47, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.