Popis předmětu - A3B35ARI

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A3B35ARI Automatické řízení
Role:P, V Rozsah výuky:4P+2L
Katedra:13135 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:7
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Základní kurz automatického řízení. Seznamuje s základními pojmy a vlastnostmi dynamických systémů fyzikálních, inženýrských, biologických, ekonomických, robotických a informatických. Vysvětluje, jak lze pomocí zpětné vazby měnit chování a potlačit vliv neurčitosti. Představuje klasické i moderní metody analýzy a návrhu automatických řídicích systémů. Studenti oboru řízení budou na těchto myšlenkách a poznatcích stavět při studiu pozdějších speciální předmětů. Studenti dalších oborů a programů se zde přesvědčí o tom, že obor řízení je inspirující, všudypřítomný a zábavný, a že stojí za to s ním i v budoucnu spolupracovat.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD3B35ARI

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A3B35ARI

Osnovy přednášek:

1. Úvod
2. Modelování systémů
3. Dynamické chování
4. Vlastnosti systémů
5. Stabilita
6. Zpětná vazba
7. Root locus
8. Frekvenční metody
9. Stavové metody
10. Polynomiální metody
11. Robustní řízení
12. Číslicové řízení
13. Nelineární systémy
14. Složitější systémy

Osnovy cvičení:

1. Úvod: Pravidla hry, bezpečnost práce a ukázky systémů v laboratoři 2.Software: Matlab, System Control Toolbox, Polynomial Toolbox, Simulink 3.Nelinearity a linearizace
4. Systémy, modely, identifikace, analýza
5. Laboratorní úloha - Identifikace
6. Laboratorní úloha - Identifikace a analýza
7. Praktický návrh regulátorů
8. Laboratorní úloha - Návrh řízení
9. Laboratorní úloha - Návrh řízení
10. Prezentace výsledků laboratorní úlohy
11. Diskrétní systémy a modely
12. Simulační úloha
13. Prezentace výsledků simulační úlohy
14. Praktický test: Analýza a návrh
.

Literatura:

1. Richard C Dorf, Robert H. Bishop: Modern Control Systems. Prentice Hall;
11 edition, 2007. ISBN: 0132270285
2. J. David Powell, Gene F. Franklin, Abbas Emami-Naeini: Feedback Control of
Dynamic Systems. Prentice Hall; 5 ed., 2005, ISBN: 0131499300
3. Norman S. Nise: Control Systems Engineering. Wiley; 5 ed. 2007.
ISBN-10:0471794759
4. Karl J. Aström, Tore Hägglund: Advanced PID Control. ISA 2005. ISBN-10:
1556179421
5. Karl J. Aström, Bjorn Wittenmark: Computer-Controlled Systems. Prentice
Hall 3 ed. 1996. ISBN-10: 0133148998

Požadavky:

Stránky předmětu: https://moodle.fel.cvut.cz/

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 28p+6lStránky předmětu:https://moodle.fel.cvut.cz/course/search.php?search=a3b35ari

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/course/search.php?search=a3b35ari

Klíčová slova:

dynamika systémů, stabilita, frekvenční a stavové metody

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPKYR1 Robotika P 4
BPKYR_BO Před zařazením do oboru P 4
BPKYR3 Systémy a řízení P 4
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika P 4
BPOI1 Počítačové systémy V 4
BPOI_BO Před zařazením do oboru V 4
BPOI3 Softwarové systémy V 4
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V 4
BPKME1 Komunikační technika V 4
BPKME5 Komunikace a elektronika V 4
BPKME_BO Před zařazením do oboru V 4
BPKME4 Síťové a informační technologie V 4
BPKME3 Aplikovaná elektronika V 4
BPKME2 Multimediální technika V 4
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 4
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V 4
BPEEM2 Elektrotechnika a management V 4
BMI(ECTS) Manažerská informatika V 4
BWM(ECTS) Web a multimedia V 4
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 4
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V 4


Stránka vytvořena 27.7.2021 11:51:47, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.