Popis předmětu - A3M35RIS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A3M35RIS Řídicí systémy
Role:PO, V Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13135 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Řízení procesů průmyslovými řídicími systémy, programovatelné automaty, vizualizace technologických procesů. Hierarchický řídicí systém, průmyslové komunikace pro automatizaci výroby i procesní automatizaci. Otevřené softwarové technologie, bezpečnost a spolehlivost řídicích aplikací.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A3M35RIS

Osnovy přednášek:

1. Procesy, technologie, struktura řídicích systémů.
2. Programovatelné automaty, princip vykonávání řídicího programu.
3. Softwarový model IEC.
4. Metodiky programování řídicích systémů.
5. Distribuovaný řídicí systém, průmyslové sítě.
6. Použití průmyslových sítí, komunikační modely, využití pro řízení v reálném čase.
7. Připojení řídicího systému k technologii, průmyslová rozhraní pro připojení senzorů a akčních členů.
8. Softwarová rozhraní k řídicím systémům, otevřené technologie.
9. Operátorská rozhraní a jejich ergonomie.
10. Realizace vizualizačních aplikací.
11. Řízení rychlých procesů a příklady aplikací. Distribuovaná synchronizace.
12. Procesní automatizace a příklady aplikací.
13. Bezpečnost a spolehlivost.
14. Bezpečné aplikace, stanovení rizik, nápravná opatření.

Osnovy cvičení:

1. Programovatelné automaty, seznámení s prostředím, organizace předmětu.
2. Základní programovací techniky, žebříčkové schéma, základní logické operace.
3. Softwarové struktury v programovatelných automatech, čítače, časovače.
4. Strukturované programování, funkce a funkční bloky.
5. Dokončení zadaných úloh.
6. Další jazyky dle normy IEC 61131-3. Průmyslové komunikace, připojení k technologii, komunikace mezi řídicími systémy.
7. Zadání samostatné úlohy na řízení modelu pomocí programovatelných automatů.
8.-10.  Práce na samostatné úloze.
11.-13.  Vizualizační prostředí, vizualizace samostatné úlohy z předchozích cvičení.
14. Bezpečnostní systémy.

Literatura:

1. Process Automation Handbook: A Guide to Theory and Practice by Jonathan Love, Springer 2007
2. Process Dynamics and Control by Dale E. Seborg, Thomas F. Edgar, Duncan A. Mellichamp, Wiley 2003
3. Control System Design Guide by George Ellis, Elsevier Academic Press 2004

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l. Web předmětu: https://moodle.dce.fel.cvut.cz/course/view.php?id=17

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A3M35RIS

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKME1 Bezdrátové komunikace V 1
MPKME5 Komunikační systémy V 1
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V 1
MPKME3 Elektronika V 1
MPKME2 Multimediální technika V 1
MPKYR3 Systémy a řízení PO 1
MPIB Před zařazením do oboru V
MPIB Před zařazením do oboru V 3
MPEEM1 Technologické systémy V 1
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V 1
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V 1
MPEEM3 Elektroenergetika V 1
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V 1


Stránka vytvořena 8.8.2022 14:50:07, semestry: L/2022-3, L/2021-2, Z/2024-5, Z/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)