Popis předmětu - A3M38DIT

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A3M38DIT Diagnostika a testování
Role:P, V Rozsah výuky:3P+2L
Katedra:13138 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:7
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Předmět se zabývá metodami technické diagnostiky a testování, zejména diagnostikou poruch, sledováním provozního stavu zařízení, vibrodiagnostikou a speciálními metodami zpracování signálu v diagnostice, metodami nedestruktivního testování a diagnostikou zařízení s analogovými a číslicovými obvody. Laboratorní cvičení v první části demonstrují funkce vybraných diagnostických nástrojů, v druhé části je řešena samostatná úloha na vybrané téma z oblasti technické diagnostiky a testování.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A3M38DIT

Osnovy přednášek:

1. Diagnostika, prognostika, FMEA (Failure Modes and Effects Analysis), FMECA, FMSA
2. Modely poruch, metody detekce a diagnostiky poruch, odolnost vůči poruchám
3. Sledování provozního stavu zařízení, CBM (Condition based Maintenance), PHM Prognostics and Health Management)
4. Vyhodnocování vibrací a hluku, kepstrální, obálková, analýza nestacionárních a stochastických diagnostických signálů, řádová analýza
5. Případové studie: diagnostika hřídelí, převodovek a ložisek, implementace CBM systémů, prognostika pro Life-cycle Management
6. Diagnostika pomocí impulsní a spojité akustické emise
7. Defektoskopie (NDT), detekce a lokalizace, pravděpodobnost detekce (POD)
8. Ultrazvuková defektoskopie, bezdotykové metody (EMAT)
9. Defektoskopie pomocí vířivých proudů, holografické, endoskopické, termovizní a radiografické metody
10. Testování metodami in-circuit, systémy BIST (Built-in Self Test)
11. Metody DfT (Design for Test), in-circuit metody pro analogové komponenty
12. Testování číslicových obvodů, maskování, citlivá cesta, komprese testů
13. Diagnostika metodou "Boundary Scan", rozhraní JTAG
14. Metody a prostředky produkční diagnostiky elektronických zařízení

Osnovy cvičení:

1. Úvod do diagnostiky, organizace a harmonogram cvičení, bezpečnost práce
2. Laboratorní úloha: Senzory pro CBM (Condition based Monitoring)
3. Laboratorní úloha: Vibrodiagnostika hřídele/převodu
4. Laboratorní úloha: Nedestruktivní testování pomocí vířivých proudů
5. Laboratorní úloha: Ultrazvuková defektoskopie
6. Test, zadání samostatných úloh, písemná a ústní prezentace
7. Projektové laboratorní cvičení: samostatná úloha
8. Projektové laboratorní cvičení: samostatná úloha
9. Projektové laboratorní cvičení: samostatná úloha
10. Projektové laboratorní cvičení: samostatná úloha
11. Projektové laboratorní cvičení: samostatná úloha
12. Projektové laboratorní cvičení: samostatná úloha
13. Prezentace výsledků samostatných úloh, zápočty

Literatura:

[1] R. Isermann: Fault-Diagnosis Systems, Springer Berlin Heidelberg 2006. ISBN 978-3-540-24112-6
[2] G. Vachtsevanos et al.: Intelligent Fault Diagnosis and Prognosis for Engineering Systems, John Wiley & Sons, Inc. 2006. ISBN: 9780471729990
[3] P. J. Shull: Nondestructive Evaluation: Theory, Techniques, and Applications, CRC Press 2002. ISBN: 9780824788728
[4] M. L. Bushnell, V.D. Agrawal: Essentials of Electronic Testing for Digital, Memory, and Mixed-Signal VLSI Circuits, Kluwer Academic Publishers, Boston, 2000.
[5] M. Kreidl, R. Šmíd: Technická diagnostika, BEN Praha 2006.ISBN 80-7300-158-6

Požadavky:

Předpokladem pro úspěšné absolvování tohoto kurzu jsou znalosti metod zpracování signálů v rozsahu základního kurzu, základy lineární algebry, základy analogových a číslicových obvodů. Studijní literatura je z části v angličtině.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 21p+6l

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A3M38DIT

Klíčová slova:

diagnostika, testování

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKME1 Bezdrátové komunikace V 2
MPKME5 Komunikační systémy V 2
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V 2
MPKME3 Elektronika V 2
MPKME2 Multimediální technika V 2
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKYR1 Robotika P 2
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy P 2
MPKYR3 Systémy a řízení P 2
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika P 2
MPEEM1 Technologické systémy V 2
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V 2
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V 2
MPEEM3 Elektroenergetika V 2
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V 2


Stránka vytvořena 8.8.2022 14:50:07, semestry: L/2022-3, L/2021-2, Z/2024-5, Z/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)