Popis předmětu - A3M38SPD

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A3M38SPD Sběr a přenos dat
Role:V, PO Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13138 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Posluchači se seznámí s distribuovanými i centralizovanými systémy pro sběr, předzpracování a přenos údajů a konstrukcí jejich prvků. Důraz je kladen na vybrané typy průmyslových rozhraní a sběrnic (CAN, Profibus, HART, Modbus, Ethernet, ), systémy VXI/PXI, USB a bezdrátové sítě pro měření a sběr dat (ZigBee, WiFi). Cílem je poskytnout informace nezbytné pro koncepční návrh prvků otevřených průmyslových systémů. V projektově orientovaných laboratorních cvičeních se studenti naučí praktické postupy implementace prvků moderních DAQ systémů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A3M38SPD

Osnovy přednášek:

1. Centralizované a distribuované systémy, typy komunikace, synchronizace, čas v distribuovaných systémech
2. Návrh, simulace a implementace fyzických rozhraní, metody eliminace rušení
3. Rozhraní USB, stručný popis standardu, HW a SW návrh USB zařízení
4. CAN a CANopen - stručný popis standardu, HW a SW návrh CANopen zařízení
5. Standardy Profibus, ASI, Interbus, LON, Modbus, HART, FF, KNX - návrh HW a SW implementace
6. Rozhraní Ethernet, PoE, AutoNegotiation, HW a SW návrh rozhraní Ethernet (L2)
7. Metody a prostředky analýzy komunikace v distribuovaných systémech (osciloskop, analyzátory, data loggery)
8. Systémy PCI/PXI, popis, návrh modulu rozhraní
9. Systémy VME/VXI, popis, návrh modulu rozhraní
10. Bezdrátové systémy (WiFi, Bluetooth, ZigBee ), HW a SW návrh inteligentního senzoru se ZigBee komunikací
11. Metody měření a analýzy komunikace na bezdrátových komunikačních kanálech
12. Tvorba ovladačů pro OS Windows a Linux (USB a PCI zařízení)
13. Využití hradlových polí FPGA pro implementaci komunikačních rozhraní
14. Využití technologií Internetu pro systémy sběru a přenosu dat, implementace TCP/IP zásobníku

Osnovy cvičení:

1. Úvod, představení laboratorních projektů, volba projektu
2. Práce na projektu (USB, PCI, Ethernet, ZigBee, CAN )
3. Práce na projektu
4. Práce na projektu
5. Práce na projektu
6. Práce na projektu
7. Práce na projektu
8. Prezentace stavu řešení projektu, dílčí hodnocení
9. Práce na projektu
10. Práce na projektu
11. Práce na projektu
12. Práce na projektu
13. Práce na projektu
14. Prezentace výsledků, zápočet

Literatura:

1. Halsall, F.: Data Communications, Computer Networks and Open Systems. Adison Wesley 1996, ISBN 978-0201422931
2. Hristu-Varsekalis, D.: Handbook of Networked and Embedded Control Systems. Birkhäuser Boston 2008, ISBN 978-0817632397

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A3M38SPD

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika PO 3
MPKME1 Bezdrátové komunikace V 3
MPKME5 Komunikační systémy V 3
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V 3
MPKME3 Elektronika V 3
MPKME2 Multimediální technika V 3
MPIB Před zařazením do oboru V
MPEEM1 Technologické systémy V 3
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V 3
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V 3
MPEEM3 Elektroenergetika V 3
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V 3


Stránka vytvořena 8.8.2022 15:49:56, semestry: L/2021-2, Z/2022-3, Z/2024-5, L/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)