Popis předmětu - A0B04OA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B04OA Anglický odborný jazyk
Role:V Rozsah výuky:2C
Katedra:13104 Jazyk výuky:
Garanti:Saláková D. Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:2
Cvičící:Daly J., Jennings P., Saláková D. Semestr:Z,L

Anotace:

Kurz je určen pro studenty, kteří úspěšně ukončili studium angličtiny na úrovni B2. Klade si za cíl přípravu na studium vybraných předmětů v angličtině a pokrývá širší spektrum oborů. Kromě výukových materiálů zaměřených na rozšíření odborné slovní zásoby a prohloubení dosavadních jazykových dovedností jsou do výuky zahrnuty i autentické materiály z odborného tisku a doprovodná videa. V učebním plánu se dále počítá s prezentacemi studentů.

Cíle studia:

příprava na studium vybraných předmětů v angličtině

Obsah:

Kurz je určen pro studenty, kteří úspěšně ukončili studium angličtiny na úrovni B2. Klade si za cíl přípravu na studium vybraných předmětů v angličtině a pokrývá širší spektrum oborů. Kromě výukových materiálů zaměřených na rozšíření odborné slovní zásoby a prohloubení dosavadních jazykových dovedností jsou do výuky zahrnuty i autentické materiály z odborného tisku a doprovodná videa. V učebním plánu se dále počítá s prezentacemi studentů.

Osnovy přednášek:

A0B04OA Anglický odborný jazyk - učební plán Materials available at http://jazyky.feld.cvut.cz/vyuka/A/A0B04OA/. Week Topic Language Focus ______________________________________________________________________________ 1 Introduction, General Information Autonomous Driving - SARTRE Road Train Project 2 Wireless Technology - Power in the Air Tenses, Present and Past Participles, Participle Clauses 3 Hydrogen Tries Again Expressing Likelihood; Additional Practice: Articles, Guided Writing, Vocabulary in EAP 4 Robots - Nothing to Lose but their Chains Infinitive with enough and too, Phrasal Verbs, Word Formation, Articles 5 Auto-ID Systems - The Internet of Things Acronyms, Cause and Effect; Additional Practice: Articles, Prepositions Guided Writing (email English) 6 Consumer Electronics - OLED TV Arrives Foreign Plurals; Additional Practice: Articles, Translation 7 Semiconductors - 3-D Chips Grow Up; Transistor Wars Active Voice vs. Passive Voice, Prepositions, Articles, Vocabulary in EAP 8 Semiconductors - Graphene Electronics Comparison with Adjectives, Relative Clauses, Commonly Misused Words Additional Practice: Relative Clauses 9 Bioengineering - Fiber to the Brain Word Formation - Prefixes; Additional Practice: Articles 10 Artificial Intelligence - Riders on a Swarm Word Formation - Suffixes 11 Remotely Powered Machines - Power Up Interpreting Graphs and Diagrams; Guided Writing (process description) Additional Practice: Report Structure; Useful Language for Interpreting Graphs 12 The Universe Past Modals, Infinitive, Word Formation, Connectives, Word Order, Articles Guided Writing; Additional Practice: Translation 13 Two Communications Revolutions Infinitive Structures, Expressing Purpose; Additional Practice: Clauses of Purpose Requirements for "zápočet" Academic Achievement - students are due to: - Take an active part in the language instruction. - Meet the requirements for writing assignments. - Deliver a 10-minute presentation on a selected technical topic OR succeed in the test with the success rate set at 60%. Attendance - Students are allowed to be absent three times during the semester. Requirements will be specified at the opening session.

Osnovy cvičení:

A0B04OA Anglický odborný jazyk - učební plán Materials available at http://jazyky.feld.cvut.cz/vyuka/A/A0B04OA/. Week Topic Language Focus ______________________________________________________________________________ 1 Introduction, General Information Autonomous Driving - SARTRE Road Train Project 2 Wireless Technology - Power in the Air Tenses, Present and Past Participles, Participle Clauses 3 Hydrogen Tries Again Expressing Likelihood; Additional Practice: Articles, Guided Writing, Vocabulary in EAP 4 Robots - Nothing to Lose but their Chains Infinitive with enough and too, Phrasal Verbs, Word Formation, Articles 5 Auto-ID Systems - The Internet of Things Acronyms, Cause and Effect; Additional Practice: Articles, Prepositions Guided Writing (email English) 6 Consumer Electronics - OLED TV Arrives Foreign Plurals; Additional Practice: Articles, Translation 7 Semiconductors - 3-D Chips Grow Up; Transistor Wars Active Voice vs. Passive Voice, Prepositions, Articles, Vocabulary in EAP 8 Semiconductors - Graphene Electronics Comparison with Adjectives, Relative Clauses, Commonly Misused Words Additional Practice: Relative Clauses 9 Bioengineering - Fiber to the Brain Word Formation - Prefixes; Additional Practice: Articles 10 Artificial Intelligence - Riders on a Swarm Word Formation - Suffixes 11 Remotely Powered Machines - Power Up Interpreting Graphs and Diagrams; Guided Writing (process description) Additional Practice: Report Structure; Useful Language for Interpreting Graphs 12 The Universe Past Modals, Infinitive, Word Formation, Connectives, Word Order, Articles Guided Writing; Additional Practice: Translation 13 Two Communications Revolutions Infinitive Structures, Expressing Purpose; Additional Practice: Clauses of Purpose Requirements for "zápočet" Academic Achievement - students are due to: - Take an active part in the language instruction. - Meet the requirements for writing assignments. - Deliver a 10-minute presentation on a selected technical topic OR succeed in the test with the success rate set at 60%. Attendance - Students are allowed to be absent three times during the semester. Requirements will be specified at the opening session.

Literatura:

Soubor výukových materiálů (texty + cvičení) k dispozici na: http://jazyky.feld.cvut.cz/.

Požadavky:

Kurz je určen zejména pro studenty, kteří ukončili výuku na úrovni B2.

Poznámka:

Předmět není určen pro studenty, kteří ho mají jako svůj mateřský/úřední jazyk.

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04OA

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI1 Počítačové systémy V
BPOI_BO Před zařazením do oboru V
BPOI3 Softwarové systémy V
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V
BPKYR1 Robotika V
BPKME5 Komunikace a elektronika V
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V
BPKME_BO Před zařazením do oboru V
BPKME4 Síťové a informační technologie V
BPKME3 Aplikovaná elektronika V
BPKME2 Multimediální technika V
BPKME1 Komunikační technika V
BPEEM2 Elektrotechnika a management V
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BPKYR3 Systémy a řízení V
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BKSIT Před zařazením do oboru V
BPOES_2020 Před zařazením do oboru V
BPSTM_BO Před zařazením do oboru V
BPSTMWM Web a multimedia V
BPSTMSI Softwarové inženýrství V
BPSTMMI Manažerská informatika V
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BPSIT Před zařazením do oboru V
BPOES Před zařazením do oboru V
BMI(ECTS) Manažerská informatika V
BWM(ECTS) Web a multimedia V
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V
MPKYR1 Robotika V
MPOES3 Integrované elektronické systémy V
MPOES2 Vysokofrekvenční a digitální technika V
MPOES1 Komunikace a zpracování signálu V
MPKME5 Komunikační systémy V
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství V
MPBIO1 Biomedicínská informatika V
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V
MPKME3 Elektronika V
MPKME2 Multimediální technika V
MPKME1 Bezdrátové komunikace V
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MPEEM3 Elektroenergetika V
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MPEEM1 Technologické systémy V
MPKYR3 Systémy a řízení V
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BEKYR1 Robotika V
BEKME5 Komunikace a elektronika V
BEOES Otevřené elektronické systémy V
BEKYR_BO Před zařazením do oboru V
BEKME_BO Před zařazením do oboru V
BEEEM_BO Před zařazením do oboru V
BEKME4 Síťové a informační technologie V
BEKME3 Aplikovaná elektronika V
BEKME2 Multimediální technika V
BEKME1 Komunikační technika V
BEEEM2 Elektrotechnika a management V
BEEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BEKYR3 Systémy a řízení V
BEKYR2 Senzory a přístrojová technika V


Stránka vytvořena 2.8.2021 15:50:57, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.