Popis předmětu - A0M37DUP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0M37DUP Družicové rádiové systémy pro určování polohy a navigaci
Role:V Rozsah výuky:2+2L
Katedra:13137 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Výklad o všech družicových navigačních systémech minulých, existujících i budoucích. Pozornost se klade na pochopení výkladu studenty mimo obor radiotechnika. Pozornost je věnována laboratorním měřením a možnosti samostatného programování přijímače.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M37DUP

Cíle studia:

Presenting problems related to satellinte navigation

Osnovy přednášek:

1. Princip činnosti družicových navigačních systémů.
2. Přesnost systémů.
3. Systém GPS I - konstelace, signály.
4. Systém GPS II - služby včetně NAVWAR.
5. Glonass - konstelace, signály a kmitočty.
6. Galileo I - konstelace, kmitočtová pásma.
7. Galileo II - přesnost, měření na více kmitočtech.
8. Galileo III - modulace a pžřenášená data, pilotní signály a jejich význam.
9. Systém Compass.
10. Příjem v obtížných podmínkách. Podpůrné (diferenční systémy). Asistované systémy.
11. Systémy QZSS, MSAS, GAGAN, EGNOS, WAAS.
12. Modernizace systémů a předpokládaná přesnost.
13. Aplikace systémů, chyby, WGS 84.
14. Předhled historických systémů: Transit. Tchayka, Rexstar, 601 a další. Vlastnosti, přednosti a nedostatky.

Osnovy cvičení:

1. Měření zpoždění v radiotechnice.
2. Korelační funkce, vzorec, realizace, problém konečné doby integrace.
3. Signály pro dálkoměrná měření.
4. Signály pro dopplerovská měření.
5. Korelační funkce Goldových kódů.
6. Zabezpečení přenosu navigační zprávy (FEC). Hammingovy kódy.
7. Algoritmus výpočtu polohy. Linearizace rovnic polohy.
8. Přesnost určení polohy, přesnost měření vzdálenosti.
9. Přesnost určení polohy, matice směrových kosinů a DOP.
10. Přesnost měření času, přenos časové informace.
11. Programování experimentálního přijímače družicové navigace I.
12. Programování experimentálního přijímače družicové navigace II.
13. Měření s přijímačem v terénu, problémy obtížného příjmu.
14. Zápočet, časová rezerva.

Literatura:

1. Parkinson, B.W., Spilker, J.J.: Global Positioning System: Theory and Applications: AIAA: Washington, 1996.
2. Misra, P., Enge, P.: Global Positiioning System. Ganga-Jamuna Press: 2004
3. Petrovski. I.: GPS, GLONASS, Galileo, and BeiDou for Mobile Devices: From Instant to Precise Positioning 1st Edition, Cambridge University Press; 1 edition (May 31, 2014), ISBN: 1107035848

Požadavky:

viz moodle.kme.fel.cvut.cz

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0M37DUP

Klíčová slova:

Družicová navigace, GPS, GLONASS, GALLILEO.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPBIO1 Biomedicínská informatika V
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství V
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKME1 Bezdrátové komunikace V
MPKME5 Komunikační systémy V
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V
MPKME3 Elektronika V
MPKME2 Multimediální technika V
MPEEM1 Technologické systémy V
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MPEEM3 Elektroenergetika V
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MPKYR1 Robotika V
MPKYR3 Systémy a řízení V
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V


Stránka vytvořena 5.3.2021 17:50:42, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.