Popis předmětu - A1B15TP1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A1B15TP1 Projekt v týmu
Role:P Rozsah výuky:2+2s
Katedra:13115 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Práce v týmech na souvislých technicko-ekonomických příkladech z oblasti energetiky, zpracování a prezentace seminární práce - projektu. Předmět má za cíl naučit studenty logicky pracovat se studijními podklady, naučit je základní technické a ekonomické pojmy z energetiky ve vzájemných souvislostech a rozvinout schopnost samostatného vystupování na veřejnosti a procvičit komunikační dovednosti.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1B15TP1

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

1) Ibler, Z.: Technický průvodce energetika. BEN - technická literatura. Praha, 2002.
2) Dvorský, E., Hejtmánková, P.: Kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie. BEN - technická literatura. Praha, 2002.
3) Ibler, Z.: Energetika v příkladech, BEN - technická literatura. Praha, 2003.
4) Svozilová, A.: Projektový management. Grada Publishing, a.s. Praha, 2008.

Požadavky:

Účast na seminářích v rozsahu předepsaném vyučujícím, prezentace a odevzdání seminární práce.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Webová stránka:

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika P 4
BPEEM_BO Před zařazením do oboru P 4


Stránka vytvořena 18.1.2021 17:50:22, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.