Popis předmětu - AD2B17VFM

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD2B17VFM Vysokofrekvenční měření
Role:PO, V Rozsah výuky:14+6L
Katedra:13117 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Předmět vede k získání teoretických znalostí i praktických dovedností v oblasti vysokofrekvenčních a mikrovlnných měřeních. Zabývá se problematikou měřicích metod a přístrojů používaných např. v telekomunikačních, radiových, radarových, kabelových, navigačních, identifikačních a dalších systémech pracujících ve frekvenčním pásmu od jednotek MHz do 50 GHz, tedy od klasické radiové až po mikrovlnnou oblast. Studenti se seznámí s principy a konstrukcí generátorů, syntezátorů, frekvenčních čítačů, vektorových generátorů, spektrálních, signálních, skalárních a vektorových analyzátorů a s jejich aplikací v různých měřicích metodách. Teoretické poznatky z přednášek jsou doplněny praktickými měřeními v laboratořích vybavených moderními přístroji obvyklými v současné profesionální praxi.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD2B17VFM

Cíle studia:

Získání teoretických znalostí i praktických dovedností v oblasti vysokofrekvenčních a mikrovlnných měřeních.

Osnovy přednášek:

1. Základní měřené parametry vf. obvodů ve frekvenční a časové oblasti, důležitost impedančního přizpůsobení. Základní odlišnosti od nf. měření
2. Komponenty pro vf měření, přenosová media, konektory, adaptéry, atenuátory, rozbočovače, směrové vazební členy, kalibrační prvky
3. Volně běžící měřící vf. generátory, syntezátory
4. Vektorové generátory (modulátory) a analyzátory signálů, měření modulací
5. Vf. detektory, bolometrické a termočlánkové senzory, měření napětí a výkonu
6. Vf. osciloskopy, měření v časové oblasti
7. Měření frekvence, frekvenční čítače
8. Spektrální analyzátory, měření spektra a jeho kvality, poměru signál-šum, frekvence, výkonu, přenosu
9. Skalární analyzátory obvodů, měření přenosů a odrazů
10. Vektorový analyzátor obvodů, vektorové měření s-parametrů pasivních i aktivních součástek a obvodů, měření impedance, činitele jakosti, určení náhradních obvodů diskrétních součástek
11. Měření parametrů přenosových médií (koaxiální kabel, kroucený pár, vlnovod, volné prostředí) a antén
12. Měření parametrů lineárních obvodů - zesilovače, filtry, děliče
13. Měření parametrů nelineárních obvodů - oscilátory, směšovače, násobiče frekvence
14. Měření signálů a parametrů vf. a mikrovlnných systémů

Osnovy cvičení:

1. týden. Seznámení s vf. a mikrovlnnými měřicími prvky a základy bezpečné manipulace.
2.-13.  týden. Měření úloh 1-12
14. týden. Závěrečná kontrola protokolů, zápočet.
úloha č. 1 Měření generátorů, frekvenční závislost výkonu a výkonové úrovňování úloha č. 2 Měření generátorů, frekvence úloha č. 3 Vf. detektory, kalibrace, měření přenosu, 1 kHz modulace úloha č. 4 Skalární analyzátor I. - měření přenosů úloha č. 5 Skalární analyzátor II. - měření odrazů úloha č. 6 Vektorový generátor, měření modulací úloha č. 7 Měření vyzařovací charakteristiky antén úloha č. 8 Spektrální analyzátor, měření rf. pozadí úloha č. 9 Spektrální analyzátor, měření směšovače úloha č. 10 Měrné vedení, měření na vlnovodu, měření impedance úloha č. 11 Vektorový analyzátor obvodů, širokopásmové měření impedance SMD součástek úloha č. 12 Vf. osciloskop, měření vf. napětí, měření v časové oblasti

Literatura:

Hoffmann K., Hudec P., Vysokofrekvenční a mikrovlnná měření, skriptum ČVUT FEL Bryant G. H., Principles of Microwave Measurements, IEE Electrical measurement series 5, Peter Peregrinus Ltd.

Požadavky:

Smithův diagram, telegrafní rovnice, rozložení napětí a proudů podél vedení, nf. měření v rozsahu předmětu "Elektrická měření" zajišťované katedrou měření. https://moodle.fel.cvut.cz/

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

http://www.elmag.org/cs/vyuka/A2B17VFM-vysokofrekvencni-mereni

Klíčová slova:

vysokofrekvenční technika,s-parametry, skalární měření, vektorové měření, výkon, spektrum, frekvence, generátor, syntezátor, čítač, analyzátor

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKOI1 Počítačové systémy V 6
BKOI_BO Před zařazením do oboru V 6
BKOI3 Softwarové systémy V 6
BKOI2 Informatika a počítačové vědy V 6
BKKME5 Komunikace a elektronika PO 6
BKEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 6
BKEEM_BO Před zařazením do oboru V 6
BKEEM2 Elektrotechnika a management V 6
BKKYR1 Robotika V 6
BKKYR_BO Před zařazením do oboru V 6
BKKYR3 Systémy a řízení V 6
BKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 6
BKKME1 Komunikační technika PO 6
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 6
BKSTMWM Web a multimedia V 6
BKSTMSI Softwarové inženýrství V 6
BKSTMMI Manažerská informatika V 6
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 6
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V 6
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V 6
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V 6
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V 6


Stránka vytvořena 5.3.2021 17:50:42, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.