Popis předmětu - A0M15EZS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0M15EZS Elektrické zdroje a soustavy
Role:V Rozsah výuky:2+2s
Katedra:13115 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Předmět je zaměřen na problematiku kvality elektrické energie, kritéria jejího určování a zlepšování. Dále jsou probírány specifické otázky rozptýlených zdrojů a elektrických soustav. V závěru je student seznámen se základními obnovitelnými zdroji elektrické energie a možnostmi jejich připojení do systému.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD0M15EZS

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M15EZS

Cíle studia:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Osnovy přednášek:

1. Energetická rušení v distribučních a průmyslových sítích.
2. Vyšší harmonické a meziharmonické napětí a proudy v ES.
3. Kolísání napětí a flicker.
4. Komunikace po silových vedeních, HDO, PLC technologie.
5. Filtračně kompenzační prostředky. Zlepšení účiníku v energetice.
6. Rozptýlená výroba elektrické energie.
7. Napájecí systémy pro elektrickou trakci.
8. Proudová přetížitelnost vedení.
9. Výpočet el. a mag. pole u vedení a rozvoden.
10. Vodní elektrárny.
11. Větrné elektrárny.
12. Vodíkové hospodářství, palivové články.
13. Technické zásady připojení malých zdrojů do elektrizační soustavy.
14. Řízení rozptýlené výroby el. energie.

Osnovy cvičení:

1. Výpočet energetických rušení v sítích.
2. Šíření vyšších harmonických v ES.
3. Kontrola kolísání napětí a flickeru.
4. Měření kvality elektrické energie v síti nn.
5. Měření kvality elektrické energie v síti nn.
6. Návrh filtračně kompenzační stanice.
7. Výpočet proudové přetížitelnosti vedení.
8. Výpočet el. a mag. pole u venkovního vedení vvn.
9. Návrh malé vodní elektrárny.
10. Návrh větrné farmy.
11. Měření na palivovém článku.
12. Studie připojení OZE do ES.
13. Studie připojení OZE do ES.
14. Exkurze - ČEZ obnovitelné zdroje.

Literatura:

Studijní materiály jsou k dispozici na www.powerwiki.cz.

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Webová stránka:

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MPBIO1 Biomedicínská informatika V
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství V
MPKME1 Bezdrátové komunikace V
MPKME5 Komunikační systémy V
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V
MPKME3 Elektronika V
MPKME2 Multimediální technika V
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKYR1 Robotika V
MPKYR3 Systémy a řízení V
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
MPEEM1 Technologické systémy V
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MPEEM3 Elektroenergetika V
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V


Stránka vytvořena 8.8.2022 15:49:56, semestry: L/2021-2, Z/2022-3, Z/2024-5, L/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)