Popis předmětu - AE0B16FI1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE0B16FI1 Philosophy I
Role:V Rozsah výuky:2+2s
Katedra:13116 Jazyk výuky:EN
Garanti:  Zakončení:KZ
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:Z,L

Anotace:

We deal with the most important persons, schools and ideas of ancient philosophy. We are concerned especially on transdisciplinary nature of philosophy and connection of old philosophical thoughts with recent problems of science, technology, economics and politics.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE0B16FI1

Osnovy přednášek:

1. Philosophy and thinking. Mythical, philosophical and scientific accounts. The first philosophers.
2. Thales and the Milesian school. Seeking for the basic principle, reductionism, hylozoism, the conception of soul.
3. Pythagoras and his school, present-day residues of Pythagoreism (numerology, reincarnation .)
4. Heraclitus, dynamical approach. Comparison to the Eastern philosophy.
5. The school of Eleya, problems with methodology of cognition (the conception of free space).
6. Anaxagoras, Empedocles. The concept of matter.
7. Atomism, its origin and consequences. The absolute determinism and freedom, problems of materialism.
8. The crisis of knowledge, the Sophists. Is man the measure of everything? Relation to postmodernism.
9. The life and death of Socrates. Socrates and the Sophists, method of dialogues, Socrates' moral paradox.
10. The imperfect Socratic schools, Megarians, the paradox of the liar.
11. Plato, his life and philosophy. The realm of forms (ideas). The allegory of the cave; ideal state or totality?
12. Aristotle and the peak of classical philosophy, logic, physics. Aristotelism and Scholastics.
13. Hellenistic philosophy, Epicureism and Stoicism. Philosophy in Alexandria (Eucleides and mathematics).
14. Pyrrhonism (scepticism). Christianity and philosophy. Aurelius Augustinu, Boethius.

Osnovy cvičení:

1. The concept of philosophy. Examples of myths.
2. Seeking for the basic principle, reductionism, hylozoism, the conception of soul.
3. Present-day residues of Pythagoreism (numerology, reincarnation .)
4. Heraclitus, examples of interpretation.
5. The school of Eleya, problems with methodology of cognition (the conception of free space).
6. The concept of matter in ancient times and today.
7. The importance of atomism in natural science. Problem of determinism.
8. The crisis of knowledge, the Sophists. Is man the measure of everything? Examples.
9. The importance of method of dialogues.
10. The paradox of the liar, and its modern versions, Grelich paradox, Russell paradox.
11. The realm of forms (ideas) and present-day science today. The meaning of the allegory of the cave.
12. Aristotle logic and physics.
13. Interesting moments of Epicureism and Stoicism. Euclides Stocheia today.
14. Pyrrhonism (scepticism), modern scepticism.

Literatura:

1. Zamarovský, P. The Historical Roots of Philosophy, ČVUT, Praha 2007
2. Stumpf, E. S., Socrates to Sartre, McGraw-Hill, New York 1993

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/filozofie-1

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Webová stránka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/filozofie-1

Klíčová slova:

Ancient philosophy,

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BEKYR1 Robotika V 1
BEKYR_BO Před zařazením do oboru V 1
BEKYR3 Systémy a řízení V 1
BEKYR2 Senzory a přístrojová technika V 1
BEEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 4
BEEEM2 Elektrotechnika a management V 4
BEOI1 Počítačové systémy V
BEOI_BO Před zařazením do oboru V
BEOI3 Softwarové systémy V
BEOI2 Informatika a počítačové vědy V
BEKME1 Komunikační technika V
BEKME5 Komunikace a elektronika V
BEKME_BO Před zařazením do oboru V
BEKME4 Síťové a informační technologie V
BEKME3 Aplikovaná elektronika V
BEKME2 Multimediální technika V


Stránka vytvořena 20.1.2021 17:50:24, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.