Popis předmětu - AE0B16MPS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE0B16MPS Psychology
Role:V Rozsah výuky:2+2s
Katedra:13116 Jazyk výuky:EN
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Psychology of personality. Industrial and organizational psychology. Psychology in human resources management. Workgoups and teams, roles and competencies. Psychology in sales, consumer behavior analysis, psychology in marketing. Personality of a manager and leader. Time management, planning, delegation. Corporate culture.

Osnovy přednášek:

1. Managerial psychology and sociology. Content, history, and current development
2. Psychology in human resources management. Employee recruitment and selection.
3. Adaptation, training and development, appraisal. Outsourcing.
4. Interaction, communication, negotiation. Social perception.
5. Workgoups and teams. Roles and competencies. Team dynamics.
6. Corporate culture and identity. Elements of corporate culture. Typology of corporate culture.
7. Psychology in marketing. Consumer behavior analysis, psychology in sales and promotion
8. Motivation and stimulation for work. Sources of work motivation and its dynamics.
9. Theories of motivation - general and applied theories.
10. Manager and leader. Management styles. Career management.
11. Concept of 7 habits of highly efficient leaders
12. Time management, planning, delegation.
13. Stress and stress management. Relaxation methods and mental hygiene. Burn-out syndrome prevention.
14. Cross-cultural management. National and corporate cultures. Geocentrical, polycentrical, and global companies.

Osnovy cvičení:

Seminars are focused practical development, training, and practicing of particular social and managerial skills through a form of experiential learning and psychological and managerial games. In a course of a semester students pick a topic for an assignment, that they need to defend towards the end of a course.

Literatura:

1. Hogan, R., Smither, R.: Personality - Theories and Applications. Westview Press, 2001
2. Covey, R.S.: The 7 habbits of Highly Efective People. Free press, New York.

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/manazerska-psychologie

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Webová stránka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/manazerska-psychologie

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BEKYR1 Robotika V 1
BEKYR_BO Před zařazením do oboru V 1
BEKYR3 Systémy a řízení V 1
BEKYR2 Senzory a přístrojová technika V 1
BEEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 4
BEEEM2 Elektrotechnika a management V 4
BEOI1 Počítačové systémy V
BEOI_BO Před zařazením do oboru V
BEOI3 Softwarové systémy V
BEOI2 Informatika a počítačové vědy V
BEKME1 Komunikační technika V
BEKME5 Komunikace a elektronika V
BEKME_BO Před zařazením do oboru V
BEKME4 Síťové a informační technologie V
BEKME3 Aplikovaná elektronika V
BEKME2 Multimediální technika V


Stránka vytvořena 20.1.2021 17:50:24, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.