Popis předmětu - AE0B16PRS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE0B16PRS Presentation skills
Role:P, V Rozsah výuky:2s
Katedra:13116 Jazyk výuky:EN
Garanti:  Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:2
Cvičící:  Semestr:Z,L

Anotace:

Students will learn to prepare and to do presentation. They will obtain skills how to prepare written documents using typographic principles and proper way of citation and referencing. They will prove gained theoretical knowledge on self prepared interactive presentation that is recorded on video and discussed.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE0B16PRS

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

1. Principles of document creation - types, structure, techniques of creation
2. Logic of document structure
3. Typographic principles, citation and referencing.
4. Work with document, case study, typical mistakes.
5. How to create presentation.
6. SW support of presentation creation.
7. Utilization of multimedia.
8. Assignment of task for preparation of presentation.
9. Oral presentation, typical mistakes.
10. Nonverbal communication.
11. Students presentations. Evaluation.
12. Students presentations. Evaluation.
13. Students presentations. Evaluation.
14. Assessment.

Literatura:

1. Bradbury, A.: Sucessful Presentation Skills (3rd edition), Kogan Page, 2006
2. Rotondo, J., Rotondo, M.: Presentation Skills For Managers, McGraw-Hill, 2001

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/prezentacni-dovednosti

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 0p+6s

Webová stránka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/prezentacni-dovednosti

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BEEEM1 Aplikovaná elektrotechnika P 1
BEEEM_BO Před zařazením do oboru P 1
BEEEM2 Elektrotechnika a management P 1
BEOI1 Počítačové systémy V
BEOI_BO Před zařazením do oboru V
BEOI3 Softwarové systémy V
BEOI2 Informatika a počítačové vědy V
BEKYR1 Robotika P 5
BEKYR_BO Před zařazením do oboru P 5
BEKYR3 Systémy a řízení P 5
BEKYR2 Senzory a přístrojová technika P 5
BEKME1 Komunikační technika P 4
BEKME5 Komunikace a elektronika P 4
BEKME_BO Před zařazením do oboru P 4
BEKME4 Síťové a informační technologie P 4
BEKME3 Aplikovaná elektronika P 4
BEKME2 Multimediální technika P 4


Stránka vytvořena 30.7.2021 19:50:47, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.