Popis předmětu - AE1M16EKM

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE1M16EKM Ekonometrie
Role:V Rozsah výuky:2+2c
Katedra:13116 Jazyk výuky:EN
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

History of Econometrics, econometric models, input-output models, modelling of demand, time series models, production functions, linear regression models, simultaneous equations models, econometric analysis of economic situation

Osnovy přednášek:

1. Characteristics of Econometrics and its History. Econometric Models
2. Input- Output Models
3. Price Calculations and I-O models
4. Demand Models
5. Special Time Series Models
6. Autocorrelation
7. Exponential Smoothing
8. Production Functions
9. Linear Regression Models (LRM)
10. LRM for Forecasting
11. Problems in LRM and their Removal
12. Simultaneous Equations. Double-Stages Least Squares Method
13. Econometric Analysis of Economic Situation
14. Summary

Osnovy cvičení:

1. Introduction
2. I-O Models - money units
3. I-O Models - natural units
4. Price Calculations in I-O Balance
5. Demand Models
6. Special Time Series Models
7. Autocorrelation. . Exponential Smoothing
8. Control Test
9. Linear Regression Models
10. LRM for Forecasting
11. Problems in LRM and their Removal
12. Double-Stages Least Squares Method
13. Econometric Analysis of Economic Situation
14. Conclusion

Literatura:

1. William H. Greene: Econometric Analysis,Oxford University Press,2008
2. Paul A Ruud: Introduction Classical Econometric Theory, Oxford University Press, 2005
3. Peter C.B. Phillips: Econometric Theory, Cambridge Uniersity Press, 2002

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/ekonometrie

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEEEM1 Technologické systémy V
MEEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MEEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MEEEM3 Elektroenergetika V
MEEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V


Stránka vytvořena 18.1.2021 17:50:22, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.