Popis předmětu - AE4M35KO

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE4M35KO Combinatorial Optimization
Role:P, V Rozsah výuky:3P+2C
Katedra:13135 Jazyk výuky:EN
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

The goal is to show the problems and algorithms of combinatorial optimization (often called discrete optimization; there is a strong overlap with the term operations research). Following the courses on linear algebra, graph theory, and basics of optimization, we show optimization techniques based on graphs, integer linear programming, heuristics, approximation algorithms and state space search methods. We focus on application of optimization in stores, ground transportation, flight transportation, logistics, planning of human resources, scheduling in production lines, message routing, scheduling in parallel computers.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE4M35KO

Osnovy přednášek:

1. Introduction to Basic Terms of Combinatorial Optimization, Example Applications and a Test of Preliminary Knowledge
2. Integer Linear Programming - Algorithms
3. Problem Formulation by Integer Linear Programming
4. The Shortest Paths. Problem Formulation by Shortest Paths.
5. Problem Formulation by Shortest Paths.
6. Flows and Cuts - Algorithms and Problem Formulation. Test I.
7. Multicommodity network flows
8. Knapsack Problem and Pseudo-polynomial Algorithms
9. Traveling Salesman Problem and Approximation Algorithms
10. Monoprocessor Scheduling
11. Scheduling on Parallel Processors. Test II.
12. Project Scheduling with Time Windows.
13. Constraint Programming.
14. Reserved

Osnovy cvičení:

1. Policy and Individual Project Market
2. Introduction to the Experimental Environment and Optimization Library
3. Integer Linear Programming
4. Individual Project I - Assignment and Problem Classification
5. Modeling Languages for Solving Combinatorial Problems
6. Individual Project II - Related Work and Solution
7. Applications of Network Flows and Cuts
8. Individual Project III - Consultation
9. Test III
10. Scheduling
11. Advanced Methods for Solving Combinatorial Problems
12. Individual Project IV - hand in a code and a written report
13. Ungraded Assessment
14. Reserved

Literatura:

B. H. Korte and J. Vygen, Combinatorial Optimization: Theory and Algorithms.
Springer, third ed., 2006.
J. Blazevicz, Scheduling Computer and Manufacturing Processes. Springer,
second ed., 2001.
J. Demel, Grafy a jejich aplikace. Academia, second ed., 2002.
TORSCHE http://rtime.felk.cvut.cz/scheduling-toolbox/

Požadavky:

Optimisation, Discrete mathematics, Logics and graphs

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 21p+6c

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/a4m35ko/start

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEKME1 Bezdrátové komunikace V 2
MEKME5 Komunikační systémy V 2
MEKME4 Sítě elektronických komunikací V 2
MEKME3 Elektronika V 2
MEKME2 Multimediální technika V 2
MEOI1 Umělá inteligence P 2
MEOI5NEW Softwarové inženýrství P 2
MEOI5 Softwarové inženýrství P 2
MEOI4 Počítačová grafika a interakce P 2
MEOI3 Počítačové vidění a digitální obraz P 2
MEOI2 Počítačové inženýrství P 2
MEEEM1 Technologické systémy V 2
MEEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V 2
MEEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V 2
MEEEM3 Elektroenergetika V 2
MEEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V 2
MEKYR4 Letecké a kosmické systémy V 2
MEKYR1 Robotika V 2
MEKYR3 Systémy a řízení V 2
MEKYR2 Senzory a přístrojová technika V 2


Stránka vytvořena 5.8.2021 19:50:41, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.