Popis předmětu - AD7B39TUR

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD7B39TUR Testování uživatelských rozhraní
Role:PO Rozsah výuky:14KP+6KC
Katedra:13139 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Studenti se v rámci předmětu seznámí se základními principy testování uživatelských rozhraní. Přednášky pokrývají nejdůležitější okruhy dané problematiky tak, aby studenti mohli testovat uživatelská rozhraní se znalostí kontextu daném kromě jiného i životním cyklem software. Důležitou součástí výuky je i problematika speciálních uživatelských rozhraní (pro tělesně postižené uživatele, rozhraní pro mobilní zařízení apod.). V rámci cvičení projdou studenti celým cyklem počínaje vlastním návrhem konkrétního uživatelského rozhraní a konče jeho testováním a vyhodnocením v Usability laboratoři.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do problematiky uživatelského rozhraní
2. Začlenění návrhu uživatelského rozhraní do životního cyklu software
3. Metody návrhu uživatelského rozhraní, formální popis, modely
4. Definice pojmu usability, user centered design
5. Prototypování uživatelských rozhraní (papírový mock-up, softwarové nástroje)
6. Obecné metody vyhodnocování uživatelských rozhraní
7. Usability testing I.
8. Usability testing II.
9. Psychologické aspekty návrhu uživatelských rozhraní
10. Ergonomické aspekty návrhu uživatelských rozhraní
11. Speciální uživatelská rozhraní (pro mobilní prostředí, postižené uživatele, atd.)
12. Kolaborativní uživatelská rozhraní
13. Multimodální uživatelská rozhraní
14. Nové trendy v oblasti uživatelských rozhraní

Osnovy cvičení:

1. Problematika špatného návrhu (zadání úlohy)
2. Analýza příkladů webových rozhraní
3. Analýza příkladů webových rozhraní
4. Návrh formálního popisu uživatelského rozhraní (prodejní automat apod.)
5. Tvorba návrhu formou papírového Mock-up
6. Tvorba návrhu pomocí prototyping tool (Denim, HTML, Flash, Visual Basic,...)
7. Příklady vyhodnocování výsledků testů (statistika, nástroje atd.). Zadání tématu pro ?semestrální práci?
8. Příprava testů pro usability lab
9. Provádění testů v usability lab
10. Provádění testů v usability lab
11. Vyhodnocování usability testů
12. Úprava navrženého rozhraní pro speciální použití (mobilní prostředí, postižení uživatelé, atd.)
13. Presentace semestrálních prací
14. Zápočet

Literatura:

Shneiderman,B.: Designing the User Interface, 2002, Addison Wesley, Reading, MA Nielsen, J.: Usability Engineering, 1993, Academic Press, Boston, MA Galitz,W.: The Essential Guide to User Interface Design, 2002, John Willey& Sons, Inc. New York Heinsen,S., Vogt, P.: Usability praktisch umsetzen, 2003, Hanser, Muenchen

Požadavky:

Odkaz na stránky předmětu: https://cent.felk.cvut.cz/courses/TUR/

Webová stránka:

https://cent.felk.cvut.cz/courses/TUR/

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BWM(ECTS)-D Web a multimedia PO 4
BKSTMWM Web a multimedia PO 4


Stránka vytvořena 15.1.2021 17:50:22, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.