Popis předmětu - A0B17BAP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B17BAP Bakalářská práce
Role:P Rozsah výuky:28s
Katedra:13117 Jazyk výuky:
Garanti:  Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:20
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Samostatná závěrečná práce bakalářského studia. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry. Práce bude obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky. Předmětem bakalářské práce jsou problematiky z oblasti mikrovlnné techniky, antén a šíření vln, optoelektroniky, elektromagnetické kompatibility a lékařských aplikací.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B17BAP

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Požadavky:

http://moodle.kme.fel.cvut.cz

Webová stránka:

http://www.elmag.org/cs/vyuka/zaverecne-prace

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPKYR1 Robotika P 6
BPKME5 Komunikace a elektronika P 6
BPSTMWM Web a multimedia P 6
BPSTMSI Softwarové inženýrství P 6
BPSTMMI Manažerská informatika P 6
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) P 6
BPSTM_BO Před zařazením do oboru P 6
BWM(ECTS) Web a multimedia P 6
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) P 6
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství P 6
BMI(ECTS) Manažerská informatika P 6
BPOI_BO Před zařazením do oboru P 6
BPEEM_BO Před zařazením do oboru P 6
BPKYR_BO Před zařazením do oboru P 6
BPKME_BO Před zařazením do oboru P 6
BPOI3 Softwarové systémy P 6
BPOI2 Informatika a počítačové vědy P 6
BPOI1 Počítačové systémy P 6
BPKME4 Síťové a informační technologie P 6
BPKME3 Aplikovaná elektronika P 6
BPKME2 Multimediální technika P 6
BPKME1 Komunikační technika P 6
BPEEM2 Elektrotechnika a management P 6
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika P 6
BPKYR3 Systémy a řízení P 6
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika P 6


Stránka vytvořena 3.8.2021 19:51:32, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.